FOLKLORUN TOPLANMASI VƏ SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ ŞÖBƏSİ

Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi 2012-ci ildə Folklor İnstitutunda həyata keçirilən struktur dəyişikliklərindən sonra yaranan yeni şöbələrdən biridir. Adından da göründüyü kimi, şöbənin fəaliyyəti iki əsas istiqamətdə qurulmuşdur. Bunlardan biri folklor nümunələrinin toplanmasıdır. Bu məqsədlə şöbə əməkdaşları il ərzində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə ezam olunur və toplanmış folklor nümunələri əsasında yeni-yeni toplular hazırlanır. Bundan əlavə, İnstitut əməkdaşlarının topladığı folklor nümunləri şöbədə təhlil olunaraq, onların həcmi, keyfiyyəti, toplama prinsiplərinə nə dərəcədə əməl olunması haqqında İnstitut rəhbərliyi müntəzəm olaraq məlumatlandırılır.

Şöbənin digər fəaliyyət istiqamətlərindən biri də folklor nümunələrinin sistemləşdirilməsidir. Artıq bu istiqamətdə ilk addımlar atılmış, beynəlxalq aləmdə geniş yayılmış və müxtəlif xalqların nağıl materiallarının sistemləşdirilməsinə uğurla tətbiq olunan Aarne-Tompson sistemi əsasında Azərbaycan nağıllarının süjet kataloqu hazırlanmışdır. Gələcəkdə digər janrlar üzrə də bu cür sistemli kataloqların yaradılması bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Yeni yaradılmasına baxmayaraq, şöbə artıq bir sıra uğurlara da imza atmışdır. “Qarabağ folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi və araşdırılması” layihəsi əsasında hazırlanmış üç cildlik toplunun hər üç cildi bu şöbədə hazırlanmış və topluya daxil olan materialların demək olar ki, böyük əksəriyyəti şöbə əməkdaşları tərəfindən toplanmışdır.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Rüstəmzadə İlkin Fariz oğlu
Şöbə müdiri
Rüstəmzadə İlkin Fariz oğlu

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 667-41-48

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Cəlilova Aynur Elman qızı
Aparıcı elmi işçi
Cəlilova Aynur Elman qızı

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 966-09-97

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Fərhadov Zəfər Fərhad oğlu
Böyük elmi işçi
Fərhadov Zəfər Fərhad oğlu

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 504-83-41

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Vüsalə Orucova-Ağayeva
Elmi işçi
Vüsalə Orucova-Ağayeva

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Hüseynzadə Nərgiz Fazil qızı
Kiçik elmi işçi
Hüseynzadə Nərgiz Fazil qızı

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 646-64-06

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Qasımova Aliyə Bilal qızı
Böyük laborant
Qasımova Aliyə Bilal qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Ağamədova Səbinə Vasif qızı
Böyük laborant
Ağamədova Səbinə Vasif qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 914-22-17

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Həsənova Aysel Ramazan qızı
Kiçik elmi işçi
Həsənova Aysel Ramazan qızı

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 70) 674-73-51

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əsgər Altunay Əfzələddin qızı
Kiçik elmi işçi
Əsgər Altunay Əfzələddin qızı

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 373-01-27

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Məmmədova Ağanənə Firudin qızı
Böyük laborant
Məmmədova Ağanənə Firudin qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 676-97-56

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Süleymanova Məhsəti Vaqif qızı
Böyük laborant
Süleymanova Məhsəti Vaqif qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Gözəlova İlahə Məhəmməd qızı
Böyük laborant
Gözəlova İlahə Məhəmməd qızı

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 692-67-76

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Əliyeva Səfa Rəfail qızı
Elektronçu
Əliyeva Səfa Rəfail qızı

Elektronçu

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 570-67-41

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Həsənova Ləman Namiq qızı
Elektronçu
Həsənova Ləman Namiq qızı

Elektronçu

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55) 761-65-61

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT