FOLKLORUN TOPLANMASI VƏ SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ ŞÖBƏSİ

Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi 2012-ci ildə Folklor İnstitutunda həyata keçirilən struktur dəyişikliklərindən sonra yaranan yeni şöbələrdən biridir. Adından da göründüyü kimi, şöbənin fəaliyyəti iki əsas istiqamətdə qurulmuşdur. Bunlardan biri folklor nümunələrinin toplanmasıdır. Bu məqsədlə şöbə əməkdaşları il ərzində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə ezam olunur və toplanmış folklor nümunələri əsasında yeni-yeni toplular hazırlanır. Bundan əlavə, İnstitut əməkdaşlarının topladığı folklor nümunləri şöbədə təhlil olunaraq, onların həcmi, keyfiyyəti, toplama prinsiplərinə nə dərəcədə əməl olunması haqqında İnstitut rəhbərliyi müntəzəm olaraq məlumatlandırılır.

Şöbənin digər fəaliyyət istiqamətlərindən biri də folklor nümunələrinin sistemləşdirilməsidir. Artıq bu istiqamətdə ilk addımlar atılmış, beynəlxalq aləmdə geniş yayılmış və müxtəlif xalqların nağıl materiallarının sistemləşdirilməsinə uğurla tətbiq olunan Aarne-Tompson sistemi əsasında Azərbaycan nağıllarının süjet kataloqu hazırlanmışdır. Gələcəkdə digər janrlar üzrə də bu cür sistemli kataloqların yaradılması bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Yeni yaradılmasına baxmayaraq, şöbə artıq bir sıra uğurlara da imza atmışdır. “Qarabağ folklorunun toplanması, sistemləşdirilməsi və araşdırılması” layihəsi əsasında hazırlanmış üç cildlik toplunun hər üç cildi bu şöbədə hazırlanmış və topluya daxil olan materialların demək olar ki, böyük əksəriyyəti şöbə əməkdaşları tərəfindən toplanmışdır.

ƏMƏKDAŞLAR

.
İlkin Fariz oğlu Rüstəmzadə
Şöbə müdiri
İlkin Fariz oğlu Rüstəmzadə

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 55) 667-41-48

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aynur Elman qızı Cəlilova
Aparıcı elmi işçi
Aynur Elman qızı Cəlilova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 966-09-97

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Zəfər Fərhad oğlu Fərhadov
Böyük elmi işçi
Zəfər Fərhad oğlu Fərhadov

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 504-83-41

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Vüsalə Əbdüləli qızı Kərimova
Elmi işçi
Vüsalə Əbdüləli qızı Kərimova

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 792-12-12

E-poçt:

vusalekerimli @gmail.com

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Altunay Əfzələddin qızı Əsgər
Kiçik elmi işçi
Altunay Əfzələddin qızı Əsgər

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 373-01-27

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Nərgiz Fazil qızı Hüseynzadə
Kiçik elmi işçi
Nərgiz Fazil qızı Hüseynzadə

Kiçik elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 646-64-06

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Səfa Rəfail qızı Əliyeva
Elektronçu
Səfa Rəfail qızı Əliyeva

Elektronçu

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 570-67-41

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Ləman Namiq qızı Həsənova
Elektronçu
Ləman Namiq qızı Həsənova

Elektronçu

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55) 761-65-61

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Ağanənə Firudin qızı Məmmədova
Böyük laborant
Ağanənə Firudin qızı Məmmədova

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

(+994 12) 498-16-21

Telefon:

(+994 50) 676-97-56

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aliyə Bilal qızı Qasımova
Böyük laborant
Aliyə Bilal qızı Qasımova

Böyük laborant

İş telefonu /faks:

Telefon:

E-poçt:

ƏTRAFLI MƏLUMAT