FOLKLOR VƏ YAZILI ƏDƏBİYYAT ŞÖBƏSİ

Şöbənin əsas vəzifələri folklor və yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı təsir probleminin öyrənilməsi, yazılı ədəbiyyatda folklor və mifologiyadan istifadə məsələlərinin tədqiqi, yazılı ədəbiyyatın folklora təsirinin araşdırılmasıdır. Folklor və yazılı ədə­biy­yat şöbəsi 2011-ci ildən fəaliyyət göstərir. Yarandığı vaxtdan etibarən şöbədə aşağıdakı istiqamətlərdə işlər görülməkdədir:

   1. Beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfransların, elmi sessiyaların təşkili, onlarda elmi məruzələrlə iştirak;

   2. Konfrans materiallarının toplanması, tərtibi və nəşri;

   3. Müxtəlif tədbirlərin təşkili (kitab təqdimatları, tanınmış şair, yazıçılarla gö­rüş və s.).

Son illərdə şöbədə 2 kitabdan ibarət “Folklor və yazılı ədəbiyyat” adlı məqa­lələr toplusu, “Folklor və yazılı ədəbiyyat” biblioqrafiyası, şöbə əməkdaşlarının müx­­təlif mövzulara həsr olunmuş monoqrafiya və kitabları da nəşr olunmuşdur.

Şöbənin 14 əməkdaşı vardır. Onlardan biri filologiya elmləri doktoru, altı nəfər isə filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.

ƏMƏKDAŞLAR

.
Leyla Kamran qızı Məmmədova
Şöbə müdiri
Leyla Kamran qızı Məmmədova

Şöbə müdiri

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48/107

Telefon:

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Gülsümxanım Atabala qızı Hasilova
Aparıcı elmi işçi
Gülsümxanım Atabala qızı Hasilova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48/107

Telefon:

(+994 50) 348-12-90

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Xəyalə Oruc qızı Ağayeva
Aparıcı elmi işçi
Xəyalə Oruc qızı Ağayeva

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48/107

Telefon:

(+994 55) 719-64-64

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Sevinc Kərim qızı Əliyeva
Aparıcı elmi işçi
Sevinc Kərim qızı Əliyeva

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 300-17-15

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aynur Aydın qızı İbrahimova
Aparıcı elmi işçi
Aynur Aydın qızı İbrahimova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48/107

Telefon:

(+994 50) 723-06-80

E-poçt:

İbrahimova_ [email protected]

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Gülnar Zakir qızı Osmanova
Aparıcı elmi işçi
Gülnar Zakir qızı Osmanova

Aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48/107

Telefon:

(+994 50) 539-60-11

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Sevda Mirkazım qızı Qasımova
Böyük elmi işçi
Sevda Mirkazım qızı Qasımova

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 51) 850-39-29

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Şəbnəm Nizami qızı Məmmədova
Böyük elmi işçi
Şəbnəm Nizami qızı Məmmədova

Böyük elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 820-48-23

E-poçt:

shebnem.memmedova1981 @mail.ru

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Radə Mərdan qızı Abbasova
Elmi işçi
Radə Mərdan qızı Abbasova

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

(+994 12) 492-92-48/107

Telefon:

(+994 50) 533-21-91

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Gülnar Vahab qızı İsmayılova
Elmi işçi
Gülnar Vahab qızı İsmayılova

Elmi işçi

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 50) 567-70-95

ƏTRAFLI MƏLUMAT
.
Aysel Cəfər qızı Cəfərova
Elektronçu
Aysel Cəfər qızı Cəfərova

Elektronçu

İş telefonu /faks:

Telefon:

(+994 55) 544-69-53

ƏTRAFLI MƏLUMAT