AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının 29 yanvar 2024-cü il  tarixində növbəti iclası keçiriləcəkdir.

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının 29 yanvar 2024-cü il tarixində növbəti iclası keçiriləcəkdir.

27 Yanvar 2024, 11:49

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Hacıyeva Aytən Abuzər qızının “XIX əsr Qarabağ ədəbi mühiti (“Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramuşan” üzvlərinin əlyazmaları əsasında)” filologiya elmləri doktoru dissertasiyasının müdafiəsi (5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı)

 

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür.

Тема: MÜDAFİƏ

Время: 29 янв. 2024 11:00 AM Баку, Тбилиси, Ереван

Войти Zoom Конференция

https://us06web.zoom.us/j/85435944921?pwd=ZmtkaOqW7823NCTOoxRtT6mVQarWJ9.1 

Идентификатор конференции: 854 3594 4921

Код доступа: 2024

 

Maraqlananlar iştirak edə bilər.

AVTOREFERAT

Aytən Abuzər qızı Hacıyeva

Az