AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən  ED 1.27 Dissertasiya şurasının   29 dekabr 2023-cü il tarixində növbəti iclası keçiriləcəkdir

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının 29 dekabr 2023-cü il tarixində növbəti iclası keçiriləcəkdir

28 Dekabr 2023, 23:27

İCLASIN  GÜNDƏLİYİ

1. Bakı Slavyan Universitetinin dissertantı Dövlətzadə Məhrux Əfsərağa qızının “Azərbaycan maarifçi-realist nəsrində (1890-1920-ci illər) İslama münasibətin tipologiyası” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının (elmi rəhbər f.e.d., prof. Təyyar Cavadov) müdafiəsi (5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı)

2. Bakı Dövlət Uni­vеrsitеtinin dissertantı Aslan Zеnfira Müzəffər qızının “ХIХ əsr Qarabağ ədəbi mühiti (pоеziya)” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının (elmi rəhbər f.e.d., prof. Nurlana Əliyeva) müdafiəsi (5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı)

         

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür.

Время: 29 дек. 2023 02:00 AM Баку, Тбилиси

Войти Zoom Конференция
https://us06web.zoom.us/j/84396174024?pwd=tnzIREfBM76h6ysRgKS2H0inX106ty.1

Идентификатор конференции: 843 9617 4024
Код доступа: 2023

 

Maraqlananlar iştirak edə bilər.

 

AVTOREFERAT

Məhrux Əfsərağa qızı Dövlətzadə

Az

Aslan Zеnfira Müzəffər qızı

Az