AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən  ED 1.27 Dissertasiya şurasının   28 noyabr 2023-cü il tarixində növbəti iclası keçiriləcəkdir.

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının 28 noyabr 2023-cü il tarixində növbəti iclası keçiriləcəkdir.

27 Noyabr 2023, 14:25

İCLASIN  GÜNDƏLİYİ

1. AMEA Folklor İnstitutunun dissertantı Afaq Mustafa qızı Qasımovanın “Azərbaycan qaçaq dastanları ənənəsi və “Qaçaq Nəbi”” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi (01-Folklorşünaslıq)

2. AMEA Folklor İnstitutunun dissertantı Nurlana Ramazan qızı Məmmədovanın “Tahir və Zöhrə” dastanının yayılma arealı” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi (01-Folklorşünaslıq)

 

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür.

Тема: MÜDAFİƏ İCLASI

Время: 28 нояб. 2023 02:00 PM Баку, Тбилиси, Ереван

Войти Zoom Конференция

https://us06web.zoom.us/j/87959550392?pwd=GJxoZ8gllUkVYiavjNVorhTbdYUMYT.1

Идентификатор конференции: 879 5955 0392

Код доступа: 12345

 

Maraqlananlar iştirak edə bilər.

 

AVTOREFERAT

Afaq Mustafa qızı Qasımova

Az     En

Nurlana Ramazan qızı Məmmədova

Az     En