AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının 29 sentyabr 2022-ci il tarixli növbəti iclası keçiriləcək

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının 29 sentyabr 2022-ci il tarixli növbəti iclası keçiriləcək

25 Avqust 2022, 10:04

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya şurasının

29 sentyabr 2022-ci il tarixli (prot.№17) iclasının

GÜNDƏLİYİ

1. Aygül Azər qızı Qurbanovanın ““Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda nəsr və nəzm problemi” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi ( 5719.01- Folklorşünaslıq )

2. Məmmədova Aynur Məmməd qızının “XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan ədəbi tənqidində klassik irs probleminə müasir baxış” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi ( 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası )


Maraqlananlar aşağıdakı link vasitəsilə iclasa qoşula bilərlər


Müdafiə iclası Время: 29 сент. 2022 10:00 AM Баку


Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83489614583?pwd=d3c0b1dkSUNGM3FUNnZMdFlsZ1UxQT09


Идентификатор конференции: 834 8961 4583

Код доступа: 12345

AVTOREFERATLAR

Aygül Azər qızı Qurbanova

Məmmədova Aynur Məmməd qızı