28 iyun 2024-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının növbəti  iclası keçiriləcəkdir.

28 iyun 2024-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının növbəti iclası keçiriləcəkdir.

27 İyun 2024, 15:52

 

İCLASIN GÜNDƏLİYİ

AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Albalıyev Şakir Əlif oğlunun “Azərbaycan xalq bayramlarının ritual-mifoloji əsasları və etno­kul­turoloji semantikası” (5719.01- Folklorşünaslıq) mövzu­sun­da filologiya elmləri doktoru dis­ser­ta­si­ya­sının müdafiəsi

  

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür.

Тема: Müdafiə iclas

Время: 28 июн. 2024 02:00 PM Баку

 

Войти Zoom Конференция

https://us06web.zoom.us/j/82522648942?pwd=aqsQPgVt6yO78iDGjVc8YGdSaayfAN.1 

 

Идентификатор конференции: 825 2264 8942

Код доступа: 2024

 

Maraqlananlar iştirak edə bilər.

AVTOREFERAT

Albalıyev Şakir Əlif oğlu

Az