04 iyun 2024-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən BFD 1.27 Dissertasiya Şurasının növbəti  iclası keçiriləcəkdir.

04 iyun 2024-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən BFD 1.27 Dissertasiya Şurasının növbəti iclası keçiriləcəkdir.

03 İyun 2024, 10:07

İCLASIN GÜNDƏLİYİ

Paşayeva Sahibə Sədnik qızının ““Koroğlu və “Manas” dastanlarında hərb mövzusunun mifoloji semantikası” mövzusunda 5719.01 – Folklorşünaslıq və 5717.01 -  Türk xalqları ədəbiyyatı ixtisaslarında Filologiya elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyanın müdafiəsi

  

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür.

Тема: Müdafiə iclas

Время: 4 июн. 2024 02:00 PM Баку

 

Войти Zoom Конференция

https://us06web.zoom.us/j/87495252755?pwd=JCNE2jbdRkdL2XoTJTXOE5fP0inxyb.1 

 

Идентификатор конференции: 874 9525 2755

Код доступа: 2024

  

Maraqlananlar iştirak edə bilər.

AVTOREFERAT

Sahibə Paşayeva Sədnik qızı

Az