AMEA Folklor İnstitutu nəzdində BED 1.27 Dissertasiya şurasının 18 oktyabr 2022-ci il tarixli iclası keçiriləcək

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində BED 1.27 Dissertasiya şurasının 18 oktyabr 2022-ci il tarixli iclası keçiriləcək

01 Oktyabr 2022, 09:29

AMEA Folklor İnstitutu nəzdində BED 1.27 Dissertasiya şurasının

18 oktyabr 2022-ci il tarixli (prot.№14) iclasının

GÜNDƏLİYİ

1. F.ü.f.d., dos. Qərənfil Dünyamin qızı Quliyevanın “Azərbaycan mətbuatşünaslığının təşəkkülü və formalaşması (1900-2000)” mövzusunda filologiya elm sahəsi üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyanın müdafiəsi (5720.01 – “Jurnalistika” ixtisası)

Müdafiə iclası Время: 18 окт. 2022 10:00 AM Баку
Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89756331290?pwd=VHlMNkRxRWtFR2NRZGM4dDA1ZGllZz09

Идентификатор конференции: 897 5633 1290 Код доступа: 12345

AVTOREFERAT

Qərənfil Dünyamin qızı Quliyeva