Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
        FOLKLOR  İNSTİTUTU

 
 
Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

XƏYALƏ ORUC qızı ƏLİYEVA

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

•  02.09.1980-ci ildə Qazax rayonu Musaköy kəndində anadan olub

•  1997-2001-ci illərdə BDU-nun filologiya fakültəsində təhsil alıb

•  2001-2004-cü illərdə BDU-nun Magistratura fakültəsində təhsil alıb, oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib

Əmək fəaliyyəti:

2012-ci ildə “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisi
2016-cı ildən “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
 

  ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI

 

•  2012, fil.f.d. “Məhəmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti”

 

 

MƏQALƏLƏRİ

 

•  M.H.Təhmasib dastanların janr xüsusiyyətləri haqqında // AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı; Elm, 2005, s.320-322;

•  Məmmədhüseyn Təhmasib dastan yaradıcılığı haqqında // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər , XVIII kitab , Bakı : Səda , 2005, s .139-153;

•  M . H . Təhmasib : folklor və yazılı ədəbiyyatın əlaqəsi məsələləri // Elmi axtarışlar , XVI cild , Bakı : Səda , 2005, s .132-140;

•  M . H . Təhmasibin məhəbbət dastanlarına dair tədqiqatları // AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları . Bakı ; Elm , 2006, s .256-261;

•  M . H . Təhmasib aşıq sənəti və ustad aşıqlar haqqında // « Dədə Qorqud » dərgisi , №1, Bakı : Səda , 2006, s .79-86;

•  M . H . Təhmasibin mərasimlərə dair tədqiqatları // « Dədə Qorqud » dərgisi , №4, Bakı : Səda , 2006, s .69-77;

•  M . H . Təhmasib Azərbaycan lətifələrinin toplayıcısı və tədqiqatçısı kimi // Elmi axtarışlar , XXIX cild , Bakı : Səda , 2006, s .46-50;

•  Nağılların tədqiqi M . H . Təhmasibin folklorşünaslıq görüşləri kontekstində // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər , XIX kitab , Bakı : Səda , 2006, s .159-169;

•  M . H . Təhmasibin Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafında rolu // « Dədə Qorqud » dərgisi , №2, Bakı : Səda , 2007, s .94-102;

•  M . H . Təhmasibin « Xalq ədəbiyyatımızda mərasim və mövsüm nəğmələri » əsəri haqqında // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər , XXIV kitab , Bakı : Nurlan , 2007, s .123-140;

•  Məmmədhüseyn Təhmasibin Azərbaycan folklorunun top ­ lanması , tərtibi və nəşrində rolu // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər , XXV kitab , Bakı : Nurlan , 2007, s .147-162;

•  Məmmədhüseyn Təhmasib qəhrəmanlıq dastanları haqqında // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər , XXVI kitab , Bakı : Nurlan , 2007, s . 93-110;

•  M . H . Təhmasibin bədii əsərlərində folklordan istifadə // « Dədə Qorqud » dərgisi , №3, Bakı : Səda , 2008, s .98-104;

•  Məmmədhüseyn Təhmasib Azərbaycan dastanlarının təsnifi haqqında // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər , XXVII kitab , Bakı : Nurlan , 2008, s . 101-120

•  M . H . Təhmasibin mərasimlərə dair tədqiqatları // Füzuli Bayat armağanı . Ankara : Çağlar yayınları , 2008, s . 93-100;

•  Исследования профессора М.Тахмасиба о героических дас­танах // «Ұлт тағылымы»-«Достояние нации», Алматы, №1(1), 2009


18. Məmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti, kitab - Bakı, “Nurlan”, 2009, s.156
19. Bu günün və sabahın müəllifi (M.Təhmasibin 2 cildlik “Seçilmiş əsərləri”nin nəşri barədə), məqalə - Ədəbiyyat qəzeti,7 oktyabr 2011-ci il
20. XX əsr Qazax aşıqları və el şairləri, məqalə - 525-ci qəzet, 16 mart 2012-ci il
21. Məmmədhüseyn Təhmasib İraq-Kərkük folkloru haqqında, məqalə - Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (39-cu kitab), Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, s.106-111
22. Məmmədhüseyn Təhmasibin Azərbaycan folklorunun toplanması və sistemləşdirilməsində rolu, məqalə - Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda Respublika Elmi konfransının Materialları. Şamaxı şəhəri, 5 iyun 2013- cü il, s.217-228
23. Novruz bayramı M.Təhmasibin araşdırmalarında, məqalə - Təzadlar qəzeti, 14 mart 2013-cü il, s.13
24. Novruz bayramı M.Təhmasibin araşdırmalarında, məqalə - Təzadlar qəzeti, 16mart 2013-cü il, s.13
25. Prof. P. Əfəndiyev folklor və yazılı ədəbiyyat haqqında, məqalə - Folklor və yazılı ədəbiyyat I , Bakı, “Nurlan”, 2013, s.57-72
26. Məmməd Araz şeiri: Göydən dörd alma düşdü, məqalə - Kaspi qəzeti,1 fevral 2014-cü il, s.18
27. M.Təhmasib “Dədə Qorqud” dastanının tədqiqatçısı kimi, məqalə - Epos-Etnos konfransı, 6-7 noyabr 2015-ci il
28. Azərbaycan folklorunun toplanmasında M.H.Təhmasibin rolu. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017, s.175-198.
29. Paşa Əfəndiyev: Səməd Vurğun və xalq yaradıcılığı. Folklor və yazılı əbəbiyyat II cild, Bakı, “Nurlan”, 2017, s.80-96

 

MONOQRAFIYA

•  X.Əliyeva. Məhəmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti. Bakı, “Nurlan”, 2009, - 156 səh.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.