Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

AMEA Folklor İnstitutundan Xarici Ölkələrlə Folklor Əlaqəsi bölməsinin 2009-cu il üçün
Hesabatı

Xarici Ölkələrdə əlaqə sektoru iş planina əsasən folklor əlaqələrinin genişləndirmək üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçirmişdir:
1.Xarici ölkələrin elmi müəssisələri ilə birlikdə elmi toplantılar kecirmək.
2.Xarici ölkələrdə keçirilən elmi simpozyumlara institumuzun əməkdaşlarinin göndərilməsi
3.Xaricdə yaşayan alimlərin və folklor toplayıcılarının İnstitumuza dəvəti.
4.V Ortaq Türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə sempozyumuna xarici ölkələrdən alimlərin dəvət edilməsi və simpozyuma hazırlıq
5.İran İslam Respublikasindakı folklor toplayıcılarına metodik köməkliklər.
İnstitutumuz bu ilin Oktyabırın 17-18-də Bolu şəhərində Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) və Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutu ilə birgə I. Uluslararası Köroğlu, Bolu tarih və kültürü sempozyumunu keçirmişdir. Azərbaycan MEA təcrübəli elmi təşkilatları ilə müqayisədə ən gənc institutun belə bir simpoziyum təşkil edə bilməsini uğurlu saymaq olar. Bu simpoziyumda institutumuzun 5 əməkdaşının məruzəsi dinlənildi.
İnstitutumuzun əməkdaşlarının elmi fəaliyyəti yalnız respublikamızda deyil xaricdə də yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, onlardan iki nəfəri xarici ölkələrin mükafatlarına layiq görülmüşlər. Xarici ölkələrin mükafatlarına laiq görülmüş əməkdaşlarımız aşağıdakılardır.
1. «Qorqudşünaslıq» şöbəsinin böyük elmi işçisi, f.e.d. Ramiz Əskərov Türk dünyası Yazarlar və Sənətçilər Vəkfinin 2008-ci ildəki işinə görə “Türk dünyası xidmət ödülü”nə layiq görülmüşdür.
2.Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin böyük elmi işçisi Mahmud Allahmanlı Krım Respublikasında Bəkir Çobanzadə adına beynəlxalq mükafata layiq görülmüşdür. Mahmud Allahmanlı bu mükafata layiq görülmüş ilk xarici ölkə vətəndaşıdır.
3. Türk xalqlarının folkloru şöbəsinin böyük elmi işçisi Adil Cəmil Qırğızıstan-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin inkişafında xidmətinə görə Çingiz Aytmatov adına Akademiyaya üzv seçilib.

Folklor İnstitutu Türkiyə Hüseyn Qazi Kültür və Sənət Vakfı ilə birlikdə Fizuli irsində milli-mənəvi dəyərləri daha dərindən tədqiq etmək, poblemə bu günün elmi tələbləri səviyyəsində yanaşmaq və əldə olan elmi nəticələri qardaş ölkənin alimləri ilə bölüşmək və s. məqsədilə Ankarada geniş elmi simpozium keçirmişdir. «Füzüli» simpoziumunda Türkiyə, Azərbaycan, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti və s. ölkələrdən 50-yə yaxın nümayəndə qatılıb. Simpoziumda f.e.n. E.Abbasov «Leyli və Məcnun»: Fizulidə və Azərbaycan xalq ədəbiyyatında», f.e.n. A.Xəlilov «Mir Cəlal Paşayevin araşdırmalarında Fizuli mövzusu», f.e.n. S.Xavəri «Fizuli və sufizm» mövzularında məruzə ilə çıxış etmişlər.
Simpoziumun materiallarının Türkiyədə ayrıca kitab halında çıxması da nəzərdə tutulmuşdur.
3. AMEA Folklor İnstitutu elmi və mədəni əlaqələrin inkişafı, elmi mübadilə və elmi yeniliklərdən qarşılıqlı yararlanma və qeyri-maddi irsmizin təbliği məqsədilə Türkiyə Cumhuriyyəti Abant İzzət Baysal Universiteti və Özbəkistan Elmlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutu ilə birlikdə 17-18 oktyabr 2009-cu il tarixində Bolu şəhərində «Uluslararası Koroğlu, Bolu: tarix və mədəniyyət simpoziumu» keçirmişdir. Simpoziumun işində Türkiyə, Azərbaycan, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tatarıstın, İran İslam Respublikası, Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Moldova, Türkmənistan, Polşa, Dağıstan və başqa ölkələrdən 100-dən artıq nümayəndə iştirak etmişdir. Tədbirdə İnstitutun elmi katibi f.e.n. E.Abbasov «Koroğlu» dastanında savaş ritualının poetik mətn təzahürləri», «Folklor nəzəriyyəsi»nin müdiri, f.e.n. A.Xəlilov «Koroğlu» dastanının tatar-tobol versiyası və arxaik türk eposunun strukturu», «Mifologiya şöbəsinin aparıcı e.i., f.e.d. Fizuli Bayat «Koroğlunun qurtarıcı qəhrəmandan ədaləti qoruyan qəhrəmana dönüşümü», «Xarici əlaqələr» şöbəsinin müdiri Ə.Şamilov «Koroğlu» dastanında aşıq sərbəstliyi», «Qorqudşünaslıq şöbəsinin aparıcı e.i., f.e.n. Ə.Ələkbərli «Koroğlu dastanı və tarix: İrəvan mahalı ilə bağlı obraz və motivlər» mövzularında məruzələr etmişlər.
Simpozium yerli televiziya kanalı ilə birbaşa yayımlanmış, mətbuat səhifələrində konfransla bağlı çoxsaylı məqalələr dərc edilmişdir. Konfransın materialları iki cild kitab halında çap olunacaqdır.
5. AMEA Folklor İnstitutu elmi və mədəni əlaqələrin inkişafı məqsədilə 27-28 noyabr tarixində Dərbənd şəhər və rayon İsra hakimiyyətləri, DR Mədəniyyət Nazirliyi Dövlət Xalq Yaradıcılıq Evi, RF-nın YUNESKO məsələləri üzrə Komissiyası, REA Dağıstan Elmi Mərkəzi Q.Tadasi adına Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutu ilə birgə Dərbənd şəhərində Aşıq Mahnı və Musiqisi Festivalı keçirmişdir. Festivalın elmi iclasında, sən.d. R.İmrani «Qədim folklorun musiqi örnəkləri milli mədəniyyətin təcəssümü kimi», N.Rəhimbəyli «Ənənəvi aşıq sənəti və Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik yaradıcılığı» mövzularında məruzələr etmişlər. İnstitutun daha üç əməkdaşı - M.Məmədov, A.Məmmədov və N.Qasımov tədbirdə ifaçı-aşıq kimi iştirak etmişlər.
AMEA Folklor İnstitutunun 2009-cu ildə xarici ölkələrdə keçirilmiş tədbirlərdə
iştirak etmiş əməkdaşların siyahısı

1. «Qorqudşünaslıq» şöbəsinin böyük elmi işçisi, f.e.d. Ramiz Əskərov
a. 2009-cu ilin 11-13 mart tarixində Aşqabadda Türkmənistan Milli Mədəniyyət Mərkəzi «Miras»ın təşkil etdiyi «Səlcuqlar dövrünün ədəbiyyatı və mədəniyyəti» Beynəlxalq simpo-ziumunda(Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009) iştirak edib. Məruzəsinin adı:
b. Türk ləhcələri arasında uyğunlaşdırma çalışmalarının bugünkü durumu və qarşılaşılan problemlər. İstanbul, 31 mart - 4 aprel 2009-cü il.
2. İnstitun elmi katibi Elcin Abbasov
a.18-20 iyun 2009-cu ildə Ankarada Hüseyin Gazi Kültür ve senet Vekfinin təşkil etdiyi Uluslararasi Füzuli Sempozyumunda “Leyli ve Mecnun Füzulidə və Azərbaycan xalq ədəbiyyatinda” mövzusunda məruzə etmişdir.
b.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azərbaycan Respublikası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun birgə 2009-ci il Oktyabırın 17-18-də Bolu şəhərində keçirdiyi I. Uluslararası Köroğlu, Bolu tarih və kültürü sempozyumu. Mövzu:
3. Mifologiya şöbəsi Füzuli Gözəlov(Bayat)
a.“Köroglu’nun Kurtarıcı Kahraman Tipinden Adaleti Koruyan Kahramana Dönüşümü”, Uluslar arası Köroğlu, Bolu Tarih ve Kültürü Sempozyumu, 17-18 Ekim 2009 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
b.Kutadgu Bilig’de Ortaçağ Dünya Modelinin Simgesel Açılımı, Uluslar arası Bilgi Şöleni Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig, 26-27 Ekim 2009 İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul
4. «Aşıq musiqisi və saz ifaçılığı» şöbəsinin əməkdaşı Nemət Qasımov 28-30 mart tarixində YUNESKO-nun xətti ilə Paris və Strasburqda keçirilmiş Azərbaycan aşıqlarının konsertində ifaçı kimi çıxış edib.
5. «Aşıq musiqisi və saz ifaçılığı» şöbəsinin əməkdaşı Altay Məmmədov 28-30 mart tarixində YUNESKO-nun xətti ilə Paris və Strasburqda keçirilmiş Azərbaycan aşıqlarının konsertində ifaçı kimi çıxış edib.
6. «Aşıq musiqisi və saz ifaçılığı» şöbəsinin müdiri Rafiq İmrani
a.10-12 mart tarixində Mahaçqalada Rusiya EA Dağıstan Elmi Mərkəzi Q.Tadasi adına Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutunun təşkil etdiyi «Mədəniyyət kontekstində folklor» konfransında iştirak edib. Məruzənin adı: «Qədim folklorun musiqi örnəkləri milli mədəniyyətin təcəssümü kimi».
b.15-16 May tarixində Dağıstan Respublikasının Dərbənt şəhərində “H.Əliyev –xalqlar dostluğu siyasəti: Azərbaycan-Dağıstan” beynəlxalq konfransda
7. «Aşıq musiqisi və saz ifaçılığı» şöbəsinin böyük elmi işçisi Nailə Rəhimbəyli
a.10-12 mart tarixində Mahaçqalada Rusiya EA Dağıstan Elmi Mərkəzi Q.Tadasi adına Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutunun təşkil etdiyi «Mədəniyyət kontekstində folklor» konfransında iştirak edib. Məruzənin adı: «Aşıq Qərib» dastanında aşıq mahnılaının melodikası».
b.15-16 May tarixində Dağıstan Respublikasının Dərbənt şəhərində “H.Əliyev –xalqlar dostluğu siyasəti: Azərbaycan-Dağıstan” beynəlxalq konfransda
8. “Mifolog”iya şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy 15-17 aprel tarixində Kocaeli(Türkiyə) Universitesi fen-edebiyat fakültesi, Türk dili ve edebiyati bölümünün “Necâtî Beg Dîvânı ve Folklor” “Ölümünün 500. yilinda Necâtî beğ anisina” Uluslararasi Türk dili ve edebiyati sempozyumunda iştirak edib. Məruzənin adı:
9. “Mifolog”iya şöbəsinin elmi işçisi Rövşən Əlizadə 15-17 aprel tarixində Kocaeli(Türkiyə) Universitesi fen-edebiyat fakültesi, Türk dili ve edebiyati bölümünün“Necâtî Beg Dîvânı ve Folklor” “Ölümünün 500. yilinda Necâtî beğ anisina” Uluslararasi Türk dili ve edebiyati sempozyumunda iştirak edib. Məruzənin adı:
mövzusunda məruzə etmişdir.
10. Folklor nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri Ağaverdi Xəlilov 18-20 iyun 2009-cu ildə Ankarada Hüseyin Gazi Kültür ve senet Vekfinin təşkil etdiyi Uluslararasi Füzuli Sempozyumunda “Mir Cəlal Paşayevin araştirmalarında Füzuli” mövzusunda məruzə etmişdir.
11. Azərbaycan Folkloru şöbəsinin böyük elmi işçisi Sərxan Xaveri. 18-20 iyun 2009-cu ildə Ankarada Hüseyin Gazi Kültür ve senet Vekfinin təşkil etdiyi Uluslararasi Füzuli Sempozyumunda iştirak edib. Məruzənin adı:
12. Qorqudşünaslıq şöbəsinin aparıjı elmi işçi Əziz Ələkbərli. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azərbaycan Respublikası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun birgə 2009-ci il Oktyabırın 17-18-də Bolu şəhərində keçirdiyi I. Uluslararası Köroğlu, Bolu tarih və kültürü sempozyumu. Mövzu:
13.Aşıq yaradıcılığı şöbəsinin böyük elmi işçisi Mahmud Allahmanlı İyun 2009-cu ildə Krım Respublikasının başkəndi Simfropolda (Ağmescid) olmuş Bəkir Çobanzadə adına beynəlxalq mükafatın təqdimedilmə mərasimind məruzə etmişdir
14. Xarici folklor əlaqələri sektorunun müdiri Əli Şamilov
a. 2009-cu ilin 11-13 mart tarixində Aşqabadda Türkmənistan Milli Mədəniyyət Mərkəzi «Miras»ın təşkil etdiyi «Səlcuqlar dövrünün ədəbiyyatı və mədəniyyəti» Beynəlxalq simpoziumunun(Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009) iştirakçısı olub. Məruzəsinin adı: “Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abulhayrı.
b. 2009-cu ilin16-17 aprel tarixində Kırıkkale (Türkəyə) Türk Dil Kurumu və Kırıkkale Universitesinin ətəşkil etdiyi “Kitle iletişim araçlarinda türkçenin kullanimi” I Uluslararasi kitle iletişim araçlarinda türkçenin kullanimi sempozyumunda (Türkçenin yazimi ve alfabe) iştirak edib. Məruzənin adı: “Harf inkilabının salnameçisi Xalid Səid”Xarici folklor əlaqələri sektorunun müdiri
c. 2009-cu ildə 7-9 iyun Təbrizdə kecirilən Səttərxanin ev muzeyinin acılışı və Məşrutəyə həsr olunmuş sempozyumda iştirak edib.
ç.Tyrkmenckiy poxod Koroqlu v xaladjskiy versii. Syujet qyoroqlı i literatura vostoka. Material mejdunarodnoy naucnoy konferentsii 23-25 sentyabrya 2009 q. Daşoğuz, 2009, səh.148-149(türməncə), 259-261(İngiliscə), səh.274-275.
d. Türk və dünya kültüründə İstanbul mövzusunda 7 Uluslararası Türk Kültür Konqresi(5-10 Oktyabr 2009-cu il, Ankara şəhəri). Mövzu: Mövzu: M.Ə.Rəsulzadənin İstanbulda yayımlatdığı “Bildiriş” gəzetində və onun bilinməyən imzaları
e.Bolu vilayətinin Murdur ilçəsində kecirilən Əxilik sempozyumu. 2009-cu ilin 16 Oktyabr. Mövzu: Azərbaycan folklorunda əxiliyin izləri.
f. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER),Azərbaycan Respublikası Milli Elimlər Akademiyası Folklor İnstitutu, Özbəkistan Respublikası Fənlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun birgə 2009-ci il Oktyabırın 17-18-də Bolu şəhərində keçirdiyi I. Uluslararası Köroğlu, Bolu tarih və kültürü sempozyumu. Mövzu: Köroğlu Dastanında aşıq sərbəstliyi.
«İrs» folklor ansamblının üzvü Mahmud Məmmədov 27-28 noyabr tarixində Dərbənd şəhər və rayon İsra hakimiyyətləri, DR Mədəniyyət Nazirliyi Dövlət Xalq Yaradıcılıq Evi, RF-nın YUNESKO məsələləri üzrə Komissiyası, REA Dağıstan Elmi Mərkəzi Q.Tadasi adına Dil, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutu və AMEA Folklor İnstitutunun birgə təşkil etdiyi Aşıq Mahnı və Musiqisi Festivalında ifaçı-aşıq kimi iştirak edib.
16. «Aşıq yaradıcılığı» şöbəsinin müdiri Elxan Məmmədov 2009-cu ilin aprel ayında Gürcüstan Respublikasında (Tiflisdə) keçirilən Aşıq Əmrah Gülməmmədovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş tədbirdə iştirak edib. Məruzəsinin adı: «Aşıq Əmrahın həyatı və sənəti»
AMEA Folklor İnstitutunun əməkdaşlarının ötən hesabat ilində xarici ölkələrdə
cap olunmuş kitab və məqalələrinin siyahısı
Kitablar

1.Quseyn İsmailov. Azerbaydjanskoe aşıkskoe iskusstvo. Kazan, Almalit, 2009.
2. Quseyn İsmailov. Voprosı russkoy literaturı v Azerbaydjanskoy literaturovedenii. Kazan, Almalit, 2009.
3. Füzuli Bayat. Türk Destancılık Tarihi Bağlamında Köroğlu Destanı (Türk Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi). Ötüken, İstanbul, 2009.
4. Füzuli Bayat. Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı. 2. baskı. Ötüken, İstanbul, 2009.
5. Rafik İmrani. Tarixi musiqiye Azərbaycan (Azərbaycan Musiqi Tarixi - en qədim dövrdən günümüzə qədər). Təbriz, “Əxtər” nəşriyyatı, 2009.
6. Aziz Elekberli. Kadim Oğuz Yurdu (Ermenistan). Çeviren Rasım Eski. İstanbul, «Yeni zamanlar» dağıtım yayın evi, 2009.
AMEA Folklor İnstitutu və Macarıstanın Avropa Folklor İnstitutunun əməkdaşlğının nəticəsi kimi daha 2 kitab macar dilində Budapeştdə nəşr olunub:
1. Kitabi – Dədə Qorqud. Azərbaycan qəhrəmanlıq eposu. (Ön sözün müəllifi H.İsmayılov). Budapeşt, 2008
2. Koroğlu. Azərbaycan qəhrəmanlıq eposu. (Ön sözün müəllifi H.İsmayılov). Budapeşt, 2008
Xarici ölkə mətbuatında çap olunan məqalələrin siyahısı

1. Hüseyin İsmayilov. Azərbaycan folklorunun çağdaş durumu. 38 İCANAS(Uluslararası Asya və Qüzey Afrika Calışmalar Konqresi10-15.09.2007) Ankara/Turkiye/ Bildiriler/ II. Cilt, Atatürk Kültür, Dil və Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 2009, Korza Yayincilik, səh 889-894.

2. A.Xəlilov. Türk genologiyasi oğuz kissasinin gurluş birligi hökümünde (türk yadıgerliklerinin esadinda) // Selcuklar Dövrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati, 11-13 mart 2009 (Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat, s.80.
3. S.Rzasoy. Oğuz Miti ve Onun Azerbaycan Mitolojik Düşünce Tarihinde Yeri // Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi. Yıl: 1, Sayı: 2, İlkbahar, 2009, s. 45-50
4. S.Rzasoy. Oquzskiy mif i oquzskaə istoriə // Jur. «Dostoənie naüii». Nauçnoe prilojenie Mejdunarodnoqo nauçno-pedaqoqiçeskoqo jurnala «Vıshaə şkola Kazaxstana» Ministerstvo Obrazovaniə i Nauki Ruspubliki Kazaxstan. №2, 2009, s. 307-311
5. S.Rzasoy. Gpos «Koroqlu» kak istoçnik rekonstruküii oquzskoy mifoloqiçeskoy kartinı mira // Jur. «Vestnik Pətiqorskoqo Qosudarstvennoqo Linqvistiçeskoqo Universiteta», № 1, 2009, s. 246-249
6. S.Rzasoy. Oğuz Mitolojik Motiv ve Karakterleri Bölgesel Folklor Ortamında (Nahçıvan Folklor Metinleri Üzerine Bir Deneme) // «Yol» Bilim Kültür Araştırma Dergisi. Yıl: 11, Sayı: 30, Eylül-Ekim, 2009, s. 96-100
7. R.Alizade. Türk Epos Enenesinde Ecdat Kultu // Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VIII / 1. Yaz – 2009, Bornova-İzmir, s. 97-107
8. R.Alizade. Astral Kültlerle Bağlı İnamlar // Türkiyat Araştırmaları Ensttitüsü Dergisi, Sayı: 41, 16 yıl, Erzrum, 2009, 131-144
9. İ.Veliyev. Avropa Ermeni Kilislerinin Türk Dilinde Dualar ve Onların Turkolojik Açıdan Öyrenilmesi Sorunu Hakkında // Kayseri Erciyes Universitesinin dergisi, 2009, Nu 4, s. 91-111
10. İ.Veliyev. Azerbaycanda Cocuk Edebiyatının Çağdaş Durumu ve Özellikleri // XVIII Uluslararası KİBATEK. Edebiyat Şöleni Melzemeleri. Türkiye-Bodrum, 2009, s. 44-53
11. İ.Veliyev. Azerbaycan Şiirinde Köç ve Köçmenlik Konusu: Sorunun Yaranması ve İşlenme Özellikleri // XXI Uluslararası KİBATEK. Edebiyat Şöleni Melzemeleri. Almanya-Hamburq, 2009, s. 121-131
12. . İ.Veliyev. Ermeni probleminin yaradılması ve tecavuzkar teşkilatların fealiyyetinde rus çarizminin ve imperialist kuvvetlerin rolü (ermeni yazarlarının eserleri esasında). Türk aleyhine kadroların hazırlanması: hoşgörüden yolayrımına Ermeniler. Erciyez Universiteti yayınları, №163, 2 c., s. 433-457.
13. T.Kurbanov. Reqionalğnıe dastanı Akbabinskiy aşuqskoy sredı // «Dostoənie naüii», Almata, 2009.
14. M.İmanov. Mif o blizneüax: problema dvoynika v folğklore. Jurnal «Vestnik Törkskoqo Mira». Maxaçkala, 2009, N1, s. 39-44.
15. S.Qaybalıyeva. Irak'ta Guney Azerbaycan Edebiyati. 38 ICANAS (Uluslararasi Asya ve Kuzey Afrika Calismalari Kongresi, 10-15.09.2007) Ankara/Turkiye, Bildiriler. Atatürk Kültür, Dil və Tarih Yüksek Kurumu, II silt, s. 677-687. Ankara, Korza Yayincilik, 2009.
16. .Əziz Ələkbərli. Hoşgorüden yol ayrımına Ermenıler. Erciyez Ünversitesi yayınları-163, 209, 4 cıldde cild. ,
17. N.Reximbeyli. Vzaimootnoşeniə irano-russkoqo folklora // Rol kulğturı v rossiysko-iranskix otnoşeniəx. Materialı nauçnoy konferenüii. Maxaçkala, 2009, s.85-87.
18. N.Reximbeyli. «Melodika aşuqskix napevov destana «Aşuk Qarip». Folğklor v kontekste kulğturu. Materialı nauçnoy konferenüii. Maxaçkala, 2009, s.87.
19. R.İmrani. Kulğtura İrana v russkom vostokovedenii // Rolğ kulğturı v rossiysko-iranskix otnoşeniəx. Materialı nauçnoy konferenüii. Maxaçkala, 2009.
20. R.İmrani. Qimn o zarojdenii pervoqo çeloveka. Folğklor v kontekste kulğturu. Materialı nauçnoy konferenüii. Maxaçkala, 2009.
21. R.Asker. Selcuklar dövrünin edebyatına umumu garayış // Selcuklar dövrünin edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati. Aşqabat, 2009, s. 326-327.
22. R.Asker. Divanü Lügati’t-Türk İstatistikleri // Akademik Araştırmalar Dergisi, İstanbul, Kasım 2008 - Ocak 2009, yıl 10, sayı 39, Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı, s. 86-98.
23. R.Asker. Kaşgarlı Mahmud 11. Yüzyıl Musikisi Üzerine // Ege Güneşi Dergisi, İzmir, 2009, sayı 2, s. 24-26.
24. R.Asker. O naxojdenii, perevodax i strukture «Divanu luqat it-törk» Maxmuda Kaşqarskoqo // «Adabiet kozqusi», Taşkent, 2009, № 11, s. 107-113.
25. E.Asker. Atasözü içerikli Oğuznameler ve Muhammed Ali Oğuznamesi // Turan. Akademik ilim, fikir ve medeniyet dergisi, sayı 8/2009, s.159-166.
26. E.Asker. Oğuznamelerde müsülman-oğuz ve oğuznamelerin meydana gelmesi meselesi // Kültür evreni, 2009, №3, s.322-335.
27. X.Alieva. İssledovaniə prof. M.Taxmasiba o qeroiçeskix dastanax // «Dostoənie naüii» jur., Almatı, №1, 2009, s.68-72
28. O.Aliev. Reqionalğnıe osobennosti Azerbaydjanskix skazok. Jur. «Poisk», Kazaxıstan, №2, 2009, s. 2002-2006.
29. Fuzuli Gözəlov .Sosyo-Ekonomik Bağlamlı Avdan Bozkır Eğlence Avlarına Geçiş, Acta Turcica, Türk Kültüründe Av, yıl 1, sayı 1, Ocak 2009, s.1-11 SCI, SSCI uluslararası indeksler tarafindan taranmaktadır.
30. Fuzuli Gözəlov Mitolojik Zıtlık Paradigmasında Baba-Oğul Mücadelesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume: 2, İssue: 6, Winter 2009, s.63-70 EBSCO, MLA, DOAJ, Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, ICAAP, Index Copernicus, Public Knowledge Project (PKP), Journal Seek vb. uluslararası indeksler tarafindan taranmaktadır.
31. Fuzuli Gözəlov Sözlü Tarih Kavramı: Geçmişin Anlamlandırılması,
Geleceğin Kurulması, Folklor/Edebiyat, c.15, sayı 57 2009/1, s.85-93
32. Fuzuli Gözəlov Geciş Ritüeli Bağlamında Arınma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Volume: 2, İssue: 9, Fall 2009, s.74-78 EBSCO, MLA, DOAJ, Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, ICAAP, Index Copernicus, Public Knowledge Project (PKP), Journal Seek vb. uluslararası indeksler tarafindan taranmaktadır.
33. Fuzuli Gözəlov “Upon the New Etymology of the Theonym Tanrı”, Türki Elemi: Til, Koğan, Medeniet, Prof. B. Sağındıkulının 70 jıldığına Arnalğan Halıkaralık Ğılımı-Teopiyalık Konferentsiya Materialdarı 25-26 mamır, 2009 j. Almatı, 2009, s.56-65; Konfrans kitabında çıxmışdır.
34. Əli Şamil İstanbul’dan (Üsküdara) Sibiryaya keçen yol. Uluslararası V Üsküdar sempozyumu.( İstanbul, 2007, 3-5 Kasım). İstanbul, 2008, səh.
35. Əli Şamil “Azerbaycanın istiklalı uğrunda şehit olan Çorumlular, Uluslar arası Osmanlıdan Cumhuruyete Çorum sorunu, (sempozyum 23-25 kasım 2007), Lider matbaaçılık A. Ş. Çorum,2008, II cilt, seh. 777-786.
36. Əli Şamil.Fıkra kahramanından mizah dergisine çevrilen “Molla Nesreddin”. “Türk yurdu” jurnalının 2008, Kasım, sayı 255, seh. 47-50
37. Əli Şamil.Azerbaycan'da Divanı Lüğet it Türk ve Emin Abid . “Türk yurdu” jurnalının 2008, Aralık, sayı 256, seh. 58-59.
38. Əli Şamil. Azerbaycan’da “Divanu Luğati’t Türk”ün İlk Öğrenilmesi ve Çevrilmesi, Doğumunun 1000 Yılı Dolayısıyla Uluslar arası Kaşgarlı Mahmud sempozyumu (17-19.10.2008, Rize) Bildiri metnleri, Rize Ünversitesi Yayınları 1, Rize, seh.79-86.
39. Əli Şamil. Əmin Abid Yunus İmrə Haqqinda “Yazı” jurnalı(Gürcüstan), 2008-ci il, sayı 3, səh.34-44
40. Əli Şamil. Kafiyeddin Omar ibn Osmanın sağlık öyi ve Abusagit Abulhayrı, seh. 83. Health house(Darushshupa) of Qafi Ed-Din Omar ibn Osman and Abu Seyit Abulhayyri, seh.2006., Dom zdarovğə(Daruşşafa) Kafieddin Omar ibn Osmana i Abu Seyit Abulxayır, str. 345, Selcuklar Dövrünin Edebiyati ve medeniyeti atlı halkalar maslahati 11-13 mart 2009(Leterature and culture of the Seljuk epoch international scientific conference 11-13 mart 2009), Aşgabat.
41. Əli Şamil.Azerbaycan ve Kırım besteçisi Asan Refatovun Kültürümuzde yeri. Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, ZfWT Vol 1, No 1 (2009) seh. 83-92
42. Əli Şamil.Acı taleli insan. “Standart”(Albaniya) qəzeti, 24 may 2009-cu il, səh. 19, 25 may 2009-cu il, səh. 19.
43. Əli Şamil. Türk Halklarının Birliği İçin Savaşan Bir Bilim Adamı ve ya Dilci Abdulla Şerifov. Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları seh. 2009-cu il, Volume 4/3 Spring 2009 seh. 1160-1173
44. Əli Şamil. Hüseyin Cavidin “Uçrum” faciəsində İstanbul gerçəklərinin sembolu.(Aida Paşayeva ilə birlikdə). I. Uluslararası Türk ədəbiyyatında İstanbul simpozyumunun bildiriləri. T.C. Beykent Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Beşir Kitabevi, İstanbul, Seh. 511-522.
45. Əli Şamil.Ermeni aydınları sırasından Türk aleyhine kadroların hazırlanması Hoşgorüden yol ayrımına Ermenıler. Erciyez Ünversitesi yayınları-163, 209, 4 cıldde 1 cild. 221-233
46. Əli Şamil.İkili standartların Azerbaycana etgisi. “Türk Yurdu” dərgisi, 2009, sayı 265, seh. 62-66
47. Əli Şamil. Tyrkmenckiy poxod Koroqlu v xaladjskiy versii. Syujet qyoroqlı i literatura vostoka. Material mejdunarodnoy naucnoy konferentsii 23-25 sentyabrya 2009 q. Daşoğuz, 2009, səh.148-149(türməncə), 259-261(İngiliscə), səh.274-275.
48. Əli Şamil.Yüzünü görmediğim dost Şakir Selim. “Emel” (üç aylık fikir-kültür dergisi), 2009, Temmuz-Ağustos-Eylül, sayı 228, seh.19-23
49.Əli Şamil. Azerbaycan ve Kirim besteçisi Asan Refatovun Kültürümüzde yeri. Jurnal «Vestnik Törkskoqo Mira». 2009, N%1, səh.95-101.(Mahaçqala)
50 Əli Şamil. (Əli Kəmalı ve nəqş vey dər folklore şenası ye İran.) علي كمالي و نقش وي در فولكلور شناسي ايران خلاصه “Bayram” jurnalı(Zəncan), 2009-cu il, 20- ci sayı, 3 cü il, aslan ayi, sayfa 13.
A.H. Şamilov
15 dekabr 2009-cu il.


AMEA FOLKLOR İNSTİTUTUNA XARİCDƏN GƏLƏN QONAQLAR

Prof.Dr. Nicati Demir
Sivas Cümhuriyyət Universiteti Bölüm başkanı 15-18 aprel 2009-cu il Əlaqələr qurmaq məqsədi ilə

Dr. Yashar Kalafat 28-31 Mart 2009-cu il Əlaqələr qurmaq məqsədi ilə

Dr. Ali Yaman Bolu A. Baysal Unversiteti 10-14 fevral Birgə Koroğlu sempozyumu təşkil etmək üçün

Tidikova Nadia Altay Instutu Filalogiya bolumu 25 May 2009-cu il Şamancılıqla əlaqədar meruze ve Altay folklorçuları ilə Azərbaycan Folklor instutu arasında əlaqə yaratmaq üçün

Prof.Dr.Sebaheddin Şimşir Türkiyə, balikəsir Unversiteti Tarix bölümü 29 may 2009-cu il Balikəsir Unversiteti ilə Folklor İnstutu arasında əməkdaşlıq

Eyyup Zengin İstanbul, TİKA-nin əməkdaşı 3 iyun 2009-cu il Folklor İnstitunun kecirdiyi tədbirlərdə TİKA- nin yardımından faydalanmaq.

Abdulkarir İnaltekin Almaniya, Muğam mədəniyyət mərkəzinin Prezidenti 22 iyun 2009-cu il Musiqi Folklorumuzun birgə toplanmasi və təbliği

Orazbay Yağmurov Türkmənistan 28 oktyabr 2009-cu il Azərbaycan Folklor nümunələrini Türkmənistanda çap üçün

Todor Zanet Moldaviya “Ana sözü” qəzetinin redaktoru 30 oktyabr 2009-cu il Qaqauz folklor antologiyasını Folklor Instituta təqdim etmək və məsləhətlər almaq üçün

Prof.Dr.Ali Yavuz Akpınar Izmirdəki Ege Unversitetinin bölüm başkanı 30 oktyabr 2009-cu il AMEA Folklor Institutun son nəşrləri və toplama materialları ilə tanış olmaq üçün

Prof.Dr. Həbib Tehran Unversitetinin muellimi 3 noyabr 2009-cu il AMEA Folklor Institutun son nəşrləri və toplama materialları ilə tanış olmaq və əlaqələrimiz müzakirə etmək üçün

Nahid Qasimi
Hamid Zülfü
Məhəmməd Təbrizi Təbrizdəki Movlana dərnəyinin idare heyətinin üzvləri 3 noyabr 2009-cu il AMEA Folklor Institutun son nəşrləri və toplama materialları ilə tanış olmaq və əlaqələrimiz müzakirə etmək üçün

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.