Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

SAHİBƏ SƏDNİK QIZI PAŞAYEVA

(22 iyul 1959, Daşkəsən şəhəri) - böyük elmi işçi.
1976-cı ildə H.Zərdabi ad. Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun dil-ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuş və oranı 1980-ci ildə bitirmişdir.
2002-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun Aşıq yaradıcılığı şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

AMEA Folklor İnstitutunun “Aşıq yaradıcılığı” şöbəsinin
böyük elmi işçisi Paşayeva Sahibə Sədnik qızının çap olunmuş əsərlərinin siyahısı

1. Lətifə zamanın yaddaşıdır, Elm qəzeti, 27 fevral 2003, s. 13.
2. Cəlilabad folklorundan nümunələr, Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, IV (9) Bakı , 2003/4, s. 112-127.
3. Sənsizliklə bitməyən yol, Xalq ozanı qəzeti, oktyabr 2004, s. 2.
4. Şəki-Zaqataladan toplanmış folklor örnəkləri, Azərbaycan folkloru antologiyası, VIII cild, Bakı, 2005, s. 226-230.
5. Sədnik Paşa Pirsultanlının lətifələri, Pirsultan, Gəncə, 2005, 123 s. (redaktor)
6. Sarı Aşıqla bağlı rəvayətlər, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIII, Bakı, 2005, s. 112-117.
7. Cəlilabad folklorundan nümunələr, Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, II (15), 2005, s. 125-138 (toplama)
8. Sarı Aşığın yaradıcılıq yolu, 4 fəsil, 2005, 50 səh. (plan işi)
9. Xoş bir təsadüf, Elxan Məmmədli-60, Bakı, 2006, s. 238.
10. Nağıllar, Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, IV (21), Bakı, 2006, s. 142-151.
11. Qol saatı, Qoroskop qəzeti, 16-31 may, 2006, s. 9.
12. Mehdi bəy və Nazlı xanım dastanı, Xalq ozanı qəzeti, avqust, 2006, s. 6.
13. Sədnik Paşa Pirsultanlı. Azərbaycan folkloruna dair tədqiqlər, Pirsultan, Gəncə, 2006, 388 s. (redaktor)
14. Sazın sinəndə olsun. Bozalqanlı Aşıq Ələsgər, Nurlan (2-ci kitab), Bakı, 2007, s. 303-304.
15. Yəhya bəy Dilqəmin poeziyası, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXIV, Bakı, 2007, s. 141-145.
16. Yəhya bəy Dilqəmin həyat və yaradıcılığı, 3 fəsil, 2006-2008, 49 səh. plan işi.
17. Cəlilabad folklorundan nümunələr, Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu, IV (29), 2008, s. 158-173.
18. Sədnik Paşayev və aşıq sənəti, Filologiya məsələləri, N 11, Bakı, 2009, s. 465-475.
19. Qələminiz tükənməsin, Hüseyn İsmayılov-55, Bakı, 2009, s. 108.
20. Yuxularım məni himayə edir, Yuxunun sirləri və yozumları müdriklərimizin idrak xəzinəsində, Bakı, 2010, s. 208-215.
21. Azərbaycan əfsanələrinin toplanmasında Sədnik Paşayevin xidmətləri, Folklorşünaslıq məsələləri, VIII, 2010, s. 140-143.
22. Sədnik Paşayev və aşıq sənəti, 2 fəsil, 2008-2010, 50 səh. (plan işi)
23. S.P.Pirsultanlı. Qızıl beşik və ana maral, Pirsultan, Gəncə, 2010,126 s. (redaktor)
24. S.P.Pirsultanlının aşıqşünaslıq fəaliyyəti, 2010-2011, 33 səh. (plan işi)
25. Sındırılan yumurta, İrfan jurnalı, N 5, 2 mart, 2011, s. 50-51.
26. Cəfakeş alimin mənəvi dünyası, Ozan dünyası, N 1(4), 2011, s. 29-30.
27. Aşıq eli, el aşığı yaşadar, Ozan dünyası, N 2(5), 2011, s. 105-108.
28. Kamil insan əməyilə bəlli olur dünyada, Elimiz-Günümüz qəzeti, Bakı, iyul, 2011, s. 16.
29. Elm və sənət adamları Sədnik Paşa Pirsultanlı haqqında, Pirsultan, Gəncə, II cild, 2011, 261 s.
30. Ömrün ikinci baharı, Məhsəti jurnalı, may-iyul, 2011, s. 41.
31. Şakir Albalıyev. S.P.Pirsultanlı poeziyasına bir baxış, Gəncə, Pirsultan 2011, 79 səh. (redaktor)
32. S.P.Pirsultanlı. Xoş xatirələrim, ipək duyğularım, Gəncə, Pirsultan, 2012 , 43 s. (redaktor)
33. Sədnik Paşayev və Aşıq Şəmşir, Elmi axtarışlar toplusu, Bakı, I/2012, s. 30-36.
34. Ailəmizin sevimlisi, Elimiz-Günümüz qəzeti, N 02 (40) fevral, 2012, s. 11.
35. Sənət və həyat fədaisi, Bütöv Azərbaycan qəzeti, 03 (135) 25-31 yanvar, 2012, s. 9.
36. S.P.Pirsultanlı. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında nağıllar, Gəncə, Pirsultan, 2012, 144 s. (redaktor)
37. S.P.Pirsultanl. Azərbaycan ağız ədəbiyyatında bayatılar, Gəncə, Pirsultan, 2012, 377 s. (redaktor)
38. Saz ustadı, söz sərrafı Dədə Şəmşir, Arı çiçəyə gəlib, Azərnəşr, III cild, 2013, s. 64-66.
39. Nizami yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatı, Nizami Gəncəvi və folklor. Bakı, 2013, s. 113.
40. Gəl bir nağıl quraşdırıb söyləyək, Kredo, 15 iyun, 2013, s. 8.
41. Səfurə Pirsultanl. Ay qara dənizim, ay qara gözlüm, Gəncə, Pirsultan, 2013, 569 s. (çapa hazırlayan).
42. Təkcə xatirələr qocalan deyil, “Yada düşdü” ədəbi-bədii-nostalji jurnalı, iyul-avqust, 2013, 4 (10), s. 70-72.
43. Saz ustadı, söz sərrafı Dədə Şəmşir, Arı çiçəyə gəlib. Azərnəşr, III cild, 2013, s. 64-66.
44. Qəlbi sazla döyünən aşıq, Şıxzəli Abbasam, ustad oğluyam, Bakı, 2013, s. 159.
45. Ömürdən qalan izlər, Müasir Azərbaycan müəllimi qəzeti, N 01 (63), 8-15 may, 2013, s. 4.
46. Saz-söz üstündə köklənən alim, Ozan dünyası, 1 (16), 2014, s. 65-67.
47. Maşallah Xudubəylinin “Nəğməli, muğamlı dünya”sı, Elimiz-günümüz qəzeti, noyabr, 2014, s. 7.
48. F.Verdiyev el qədrini canından əziz bildiyi üçün insanların xatirində həmişə yaşayacaqdır, Türk Dünyası Ağsaqqalları qəzeti, 10-17 iyul, 2014, s. 6.
49. Şəmşirin poetik aləminə səyahət, Sazımız ağlayır dağlar başında, Bakı, Azərnəşr, IV cild, 2014, s. 379-384.
50. Əfruz xanımın əziz xatirəsinə, “Yada düşdü” ədəbi-bədii-nostalji jurnalı, iyul-avqust, 2014/4 (16), s. 7.
51. Səyyaf Sədnikoğlunun irs yadigarı “Qaçaq Gülsüm”, “Pirsultan” elm və sənət dərgisi, N 3, may 2015, s. 24-27.
52. Əfruz Rəhimovanın Qusar bölgəsindən topladığı folklor nümunələri, Azərbaycan-elmi iş (aylıq beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), xüsusi buraxılış, N 01 (38), Bakı, 2015, 122 səh. (tərtib edən)
53. Xalq yaradıcılığının vurğunu, “Yada düşdü” ədəbi-bədii-nostalji jurnal, aprel-may-iyun, 2015/2 (20), s. 64-65.
54. Bir alimin portreti, “Yada düşdü” ədəbi-bədii, nostalji jurnal, yanvar-fevral, mart 2016/1 (23), s. 50-51.
55. Sədnik Paşa Pirsultanlının folklorşünaslıq fəaliyyəti, 2 fəsil, 2014-2016, 50 səh. (plan işi)
56. S.P.Pirsultanlı (Paşayev) ve Azerbaycan efsaneleri, VI.Uluslararası Türk sanatı, tarihi ve folkloru kongresi/sanat etkinlikleri, Türkiye, Konya, 12-14 may, 2016-cı il, 9 s.
57. Ləzgilərdə Bahar bayramı ilə bağlı mərasim ənənələri, “Azərbaycan folkloru və mədəni müxtəliflik”. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Zaqatala, 19-20 may, 2016-cı il, 8 s.
58. Azərbaycanda xalq oyunlarının kökləri və yazılı abidələrin izləri, İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 15 iyul, 2016-cı il, s. 241-247.
59. Ləzgi və Azərbaycanlılarda ortaq mərasimlər, “Azərbaycan multi-kulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri”. Beynəlxalq konfransın materiallar toplusu, Bakı, 8-9 sentyabr 2016-cı il, s. 168-170.

İşlənmiş plan işləri

1. Yəhya bəy Dilqəmin həyat və yaradıcılığı
2. Sarı Aşığın həyat və yaradıcılığı
3. S.Paşayevin mifologiyaya dair xidmətləri
4. S.Paşayevin Aşıqşünaslıq fəaliyyəti

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.