Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

RZA ZEYNAL oğlu XƏLİLOV

“Klassik folklor" şöbəsinin müdiri

11 noyabr 1944-cü ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
1960-62-ci illərdə fəhlə-gənclər orta məktəbində oxumaqla yanaşı M.F.Axundov ad. Respublika kitabxanasında foto-laborant vəzifəsində işləmişdir.
1962-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin (S.M. Kirov ad. ADU) şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb dili və ədəbiyyatı şöbəsinə daxil olmuşdur.
1966-67-ci il dərs ilində Qahrə Universitetində ərəb dilindən dil təcrübəsi keçmişdir. 1968-ci ildən Bakı Dövlət Universitetini ərəb filologiyası ixtisası üzrə bitirmişdir.
1969-71-ci illərdə İraqda ərəb dilindən tərcüməçi vəzifəsində işləmişdir.
1971-ci ildə İraqdan qayıtdıqdan sonra AMEA (Azərbaycan EA) Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutunda folklorşünaslıq ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur.
1978-82-ci illərdə Yəmən Ərəb respubliksında Sovet səfirliyinin iqtisadi işlər üzrə müşavirinin aparatında tərcüməçi vəzifəsində işləmişdir. 1983-cü ildən Ədəbiyyat institutunda işləməyə başlamışdır.
1989-cu ildə 10.01.09 “folklorşünaslıq” ixtisası üzrə “Azərbaycan və ərəb sehirli nağıllarında qəhrəman obrazları” namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1994-2001-ci illərdə Türkiyənin Ərzurum şəhərindəki Atatürk Universiteti Fənn-Ədəbiyyat fakültəsinin Şərq dillər bölməsində işləmişdir.
2001-ci ildən AMEA Folklor İnstitunda böyük elmi işçi, 2005-ci ildən aparıcı elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.
2013-cü ildən “Klassik folklor” şöbəsinin müdiridir.

MƏQALƏLƏRİ

• Azərbaycan sehirli nağıllarının zaman və məkanı haqqında, AŞXƏT, XIV, Bakı, 2003, s. 56-70.
• “Arvad ağısı” Azərbaycan folklorunun ilkin işlərindən biri, Ortaq Türk keçmişindən ortaq Türk gələcəyinə, II Uluslararası Folklor konfransı, 17-21 mart 2004, s. 322-323.
• Bayatılar və manilər, Transliterasiya, ön söz və sözlüyün müəllifləri, Bakı, Səda, 2004, s. 60

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.