Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 

DƏDƏ  QORQUD  ŞÖBƏSİ

İnstitutun əsas şöbələrindən olan Qorqudşünaslıq şöbəsi «Kitabi-Dədə Qorqud» abidəsinin 1300 illik yubileyinin qeyd olunduğu dövrdə böyük öndərimiz Heydər Əliyevin göstərişi ilə bu möhtəşəm abidənin konseptual elmi tədqiqata cəlb olunması zərurətindən yaranmışdır.

Söbə 2000-ci ilin aprel ayında yaradılmışdır. Qorqudşünaslıq şöbəsinin müntəzəm olaraq elmi realizasiyası ilə məşğul olduğu əsas elmi istiqamətlər «Kitabi-Dədə Qorqud»un tədqiqi (poetika, mətnşünaslıq, ideya-məzmun) problemlərinin araşdırılması, «Kitabi-Dədə Qorqud» mətninin tekstoloji təhlili, qədim türk dastanları ilə müqayisəli araşdırılması, dastanın mifik qatlarının semiotik strukturunun araşdırılması, «Kitabi-Dədə Qorqud»un izahlı lüğətinin və akademik mətninin hazırlanması, «Dədə Qorqud» elmi-ədəbi toplusunun nəşrə hazırlanmasıdır.

«Dədə Qorqud» toplusunun nəşrinə 2001-ci ildən başlanılmışdır. Toplu Qorqudşünaslığa və folklorşünaslığa dair elmi tədqiqatlar və ədəbi material hissələrindən ibarətdir. Toplunun istifadə dairəsinin genişliyini təmin etmək üçün materialların ingiliscə və rusca xülasəsi verilir. Toplunun səhifələrində Folklor İnstitutunun elmi kontingentinin axtarışları və araşdırmaları ilə yanaşı, dünya folklorşünaslığının ən mühüm nailiyyətləri də işıq üzü görür. İldə 4 sayının nəşri nəzərdə tutulan toplunun artıq 10 sayı nəşr olunmuşdur.

Tədqiqat obyekti kimi seçilən folklorşünaslıq problemlərinin əhatə dairəsinə görə ümumtürk miqyasını əhatə edən, elmi səviyyəsi baxımından isə müasir Avropa folklorşünaslığının nəzəri səviyyəsində olan «Dədə Qorqud» toplusunun nəşrini son on ildə Folklor İnstitutunun mühüm nailiyyətlərindən hesab etmək olar.

Toplunun baş redaktoru şöbə müdiri Ramazan Qafarlıdır. Toplunun nəşri ilə bağlı fəaliyyətə cəlb olunmuş şöbənin işçiləri redaktə, korrektura, tərcümə və s. işlərlə məşğul olurlar.

Ad, soyad
Vəzifəsi
Əlaqə

  Qafarlı Ramazan

 

 

şöbə müdiri

 

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621/114

(+994 12) 4390469

070 304-04-06aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621/114

050 337 37 03İsayeva Səbinə Müzəffər qızı

 

 

aparıcı elmi işçi

 

E-mail:

isayeva00@rambler.ru

050 529-75-27Həsənova Nigar Eldar qızı

 

 

aparıcı elmi işçi

 


Mobile: +994 50 3514944

e-mail: nigar.qasanova.80@mail.ru


Kərimova Sənubər Ağa q.

 

 

böyük elmi işçi

 

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621/114

050 512-12-80


 böyük elmi işçi

 

 

E-mail: xalide_1978@mail.ru

050 515-33-78

 Kərimova Xuraman Daşdəmir q.

 

 

böyük elmi işçi

 

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621/114

kerimova.xuraman
@rambler.ru

050 430-59-51 

aparıcı elmi işçi

 

Ə050 330 09 76
012 594 50 41

E-posta:
aynura.safarova1 @gmail.com


Hüseynova Lalə Nazim q.

 

 

 

kiçik elmi işçi

 

 

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621/114

050 759-08-05


Əhmədova Gülxarə Paşa qızı

kiçik elmi işçi

 

Qafarova Sədaqət Məmməd qızı

böyük laborant

 


Rzayeva Kəmalə Aydın q.


böyük laborant

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621/114

050-346-85-52

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.