Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 
 

Nigar İmaməliyeva

Qısa bioqrafik məlumat

• 1991-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
• 1998-2009 – cu illərdə Bakı şəhəri, Xətai rayonu 257 saylı orta məktəbini fərqlənmə ilə bitirmişdir.
• 2012-2013 – cü illərdə AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris – İnnovasiya Mərkəzində “Windows, MS Word, MS PowerPoint, MS Excel” proqramları üzrə xüsusi kursu əla qiymətlərlə bitirmişdir.

Əmək fəaliyəti

• 2011-ci ildə AMEA Folklor institutunun “Mifologiya” şöbəsində böyük laborant işləmiş,
• 2014-cü ildən həmin institutun “Kitabxana” sında biblioqraf çalışmış,
• 2015-ci ildən institutun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində böyük laborant vəzifəsində işləyir.

NƏŞRİYYAT İŞİ

1) Əzizxan Tanrıverdi. “Dədə Qorqud” kitabının obrazlar aləmi. “Nurlan”. Bakı. 2013. 392 s. Korrektə etmişdir.

2) Ramin Allahverdi. Təqvim mifləri və Novruz. “Nurlan”. Bakı. 2013. 180 s. Korrektə etmişdir.

3) İsmayıl Vəliyev. Mif keçmişdən gələcəyə. “Nurlan”. Bakı. 2013. 308 s. Korrektə etmişdir.

4) Cəlal Qasımov. “Kitabi-Dədə Qorqud”un yasaqlanması. “Nurlan”. Bakı. 2013. 180 s. Korrektə etmişdir.

5) Qalib Sayılov. Türk etnokosmik yaddaşının Musa Yaqub paradiqması. Bakı. 2017. 108 s. Kompüterdə yığmışdır.

6) Molla Pənah Vaqif və folklor. Elmi Konfrans materialları. AMEA Folklor İnstitutu. “Elm və təhsil”. Bakı. 2017. 234 s. Kompüterdə yığmışdır.

7) Kamran Əliyev. Çağdaş folklorşünaslığın problemləri. “Elm və təhsil”. Bakı. 2017. 364 s. Kompüterdə yığmışdır.

8) Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. Elmi Konfrans materialları. Bakı. 2017. 344 s. Kompüterdə yığmışdır.

9) Kamran İmranoğlu (Əliyev). Dağlı məhəlləsi (hekayələr). “Elm və təhsil”. Bakı. 2017. 140 s. Kompüterdə yığmışdır.

10) Kamran Əliyev. Romantizmin nəzəriyyəsi. (Əsərləri 10 cilddə, I cild). Bakı. Elm və təhsil. 2018. 360 s. Kompüterdə yığılmışdır.

11) Kamran Əliyev. Hüseyn Cavid. (Əsərləri 10 cilddə, III cild). Bakı. Elm və təhsil. 2018. 456 s. Kompüterdə yığılmışdır.

12) Kamran Əıiyev 65. Bakı. Zərdabi LTD. 2018. 288 s. Texniki redaktoru olmuşdur.

13) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan “Folklor milli kimlik kontekstində” adlı Beynəlxalq elmi konfransın kitabı. Nəşriyyat redaktoru olmuşdur.

TƏRTİB İŞİ

14) Kamran Əliyev. Ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid. (Əsərləri 10 cilddə, V cild). Bakı. Elm və təhsil. 2018. 556 s. Tərtibçilərdən biri.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.