Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 

Elanlar

 
 

24.01.2022-ci il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində ED 1.27- dissertasiya şurasının növbəti iclası keçiriləcəkdir. Müdafiələr
1. Elnarə Hüseyn qızı Əmirlinin “Azərbaycan əfsanələrinin sistemləşdirilməsi problemi” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi (5719.01- Folklorşünaslıq ixtisası)

2. Sevinc Seyfəddin qızı Əliyevanın “Azərbaycan folklorunda qurbanvermə motivi və onun ritual-mifoloji kökləri” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi (5719.01- Folklorşünaslıq ixtisası)

Maraqlananlar iştirak edə bilər.
Тема: Müdafiə Şurasının iclası
Время: 24 янв. 2022 02:00 PM Баку

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89957788437
?pwd=UG9iUTk1eEdseldPci90cWxiTUQ0dz09

Идентификатор конференции: 899 5778 8437
Код доступа: 1234


02 noyabr 2021-ci il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində ED 1.27 Dissertasiya şurasının növbəti iclası keçiriləcəkdir.

GÜNDƏLİK

5719.01- Folklorşünaslıq ixtisası

1. Nigar Fikrət qızı Ağayevanın “Azərbaycan və ingilis uşaq folklorunun janr xüsusiyyətləri” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

2. Fəxrəddin Qəhrəman oğlu Atayevin “Göyçə aşıq məktəbinin ifaçılıq xüsusiyyətləri” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür

Тема: MÜDAFİƏ
Время: 2 нояб. 2021 02:00 PM Баку,

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88684199612?pwd=
aE9vam9mLzQ2VG9NNXJ2VllaYmRSZz09

Идентификатор конференции: 886 8419 9612
Код доступа: 2021


29 oktyabr 2021-ci il tarixində AMEA Folklor İnstitutu nəzdində ED 1.27 Dissertasiya şurasının növbəti iclası keçiriləcəkdir.

GÜNDƏLİK

5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası

1. Vüsalə Roma qızı Nəsibovanın “Mirzə İbrahimovun ədəbi-tənqidi görüşləri” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

2. Kamilə Bahəddin qızı Əliyevanın “Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixində sosialist realizminə elmi baxışlar” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür

Тема: MÜDAFİƏ Время: 29 окт. 2021 02:00 PM Баку, Тбилиси, Ереван

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89549857407?pwd=
Nm1pRk1VNUhJMmFjcTcyY1BSU3RHQT09


Идентификатор конференции:

895 4985 7407 Код доступа: 2021

avtoreferatlarla saytımızda tanış olmaq olar


29 iyun 2021-ci il tarixində saat 14.00 və saat 16.00 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında

1. Vəliyeva Rəqsanə Adışirin qızının ““Kitabi-Dədə Qorqud” və “Beovulf” dastanlarında Təpəgöz və Qrendel obrazlarının tipologiyası” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi
2. Əliyev Dadaş Ağaməşədi oğlunun “İsmayıllı mühitindəki azsaylı xalqların folkloru” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.

İclasa Zoom proqramı ilə qoşulmaq mümkündür.
Тема: İclas
Время: 29 июн. 2021 02:00 PM Баку, Тбилиси, Ереван
Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84359698625?pwd=N1Z1Rmp6NkN5eVZSLytGanlrSzczQT09

Идентификатор конференции: 843 5969 8625
Код доступа: 1234
Идентификатор конференции: 843 5969 8625
Код доступа: 1234


25 iyun 2021-ci il tarixində saat 12.00 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında Arzu Hüseyn qızı Hüseynovanın 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı i xtisasında “ XX ƏSR ŞİMALİ AZƏRBAYCAN NƏSRİ VƏ MÜHACİR CƏNUBİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA BÖLÜNMÜŞ VƏTƏN VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ BÜTÖVLÜK İDEYASI ” mövzusunda elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.
iclasa Zoom proqramı ilə qoşulmaq mümkündür.

amin Abdullayev приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Müdafiə iclası Время: 25 июн. 2021 12:00 PM Баку, Тбилиси, Ереван

Подключиться к конференции Zoom https://us02web.zoom.us/j/84540840738?pwd=dmtVbW9ST1pjbVJ2UDAxZkh1SUV5dz09

Идентификатор конференции: 845 4084 0738
Код доступа: 12345

22 iyun 2021-ci il tarixində saat 14.00 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən BED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında Şəlalə Məhyəddin qızı Quliyevanın 5720.01- Jurnalistika i xtisasında “ AUDİOPUBLİSİSTİKADA İFADƏ VASİTƏLƏRİNİN SİNTEZİ PROBLEMİ ” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.
Iclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür

Topic: mudafie iclasi -2
Time: Jun 22, 2021 02:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan
Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/78719151547?pwd=bTVnY3U4LzJTRmtrUTdsV1pWNUxqQT09
Meeting ID: 787 1915 1547 Passcode: 12345

22 iyun 2021-ci il tarixində saat 12.00 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən BED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında Əhmədov Namiq Qədim oğlunun 5720.01- Jurnalistika i xtisasında “MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN “XALQ QƏZETİ”NDƏ TƏQDİMİ MƏSƏLƏLƏRİ” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.
Iclasa aşağıdakı link vasitəsilə qoşulmaq mümkündür
Topic: mudafie iclasi -1 Time: Jun 22, 2021 12:00 PM Baku, Tbilisi, Yerevan
Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74561973475?pwd=VGMyMFd6SW0zUzR5cXU0R1BPdFh2UT09
Meeting ID: 745 6197 3475 Passcode: 12345

28 iyun 2021-ci il tarixində saat 16.00
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında Əliyev Dadaş Ağaməşədi oğlunun 5719.01- Folklorşünaslıq ixtisasında “İSMAYILLI MÜHİTİNDƏKİ AZSAYLI XALQLARIN FOLKLORU” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.
 
Dadaş Əliyev (AZ) (EN)
 

28 iyun 2021-ci il tarixində saat 14.00
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında Vəliyeva Rəqsanə Adışirin qızının 5719.01- Folklorşünaslıq ixtisasında “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” VƏ “BEOVULF” DASTANLARINDA TƏPƏGÖZ VƏ QRENDEL OBRAZLARININ TİPOLOGİYASI” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.
 
Rəqsanə Vəliyeva (AZ) (EN)
 

25 iyun 2021-ci il tarixində saat 12.00
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında Şəlalə Məhyəddin qızı Quliyevanın 5716.01- Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisasında “XX ƏSR ŞİMALİ AZƏRBAYCAN NƏSRİ VƏ MÜHACİR CƏNUBİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA BÖLÜNMÜŞ VƏTƏN VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ BÜTÖVLÜK İDEYASI” mövzusunda elmlər doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.
 
Arzu Hüseynova (AZ) (EN)
 

22 iyun 2021-ci il tarixində saat 14.00
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən BED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında Şəlalə Məhyəddin qızı Quliyevanın 5720.01- Jurnalistika ixtisasında “AUDİOPUBLİSİSTİKADA İFADƏ VASİTƏLƏRİNİN SİNTEZİ PROBLEMİ” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.
 
Şəlalə Quliyeva (AZ) (EN)
 

22 iyun 2021-ci il tarixində saat 12.00
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Folklor İnstitutu nəzdində fəaliyyət göstərən BED 1.27 Dissertasiya Şurasının iclasında Əhmədov Namiq Qədim oğlunun 5720.01- Jurnalistika ixtisasında “MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİNİN “XALQ QƏZETİ”NDƏ TƏQDİMİ MƏSƏLƏLƏRİ” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdir.
 
MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN-TÜRKİY MÜNASİBƏTLƏRİNİN “XALQ QƏZETİ”NDƏ TƏQDİMİ MƏSƏLƏLƏRİ (AZ) (EN)
 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.