Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

MÜASİR FOLKLOR ŞÖBƏSİ

Əsas istiqamətlər

Milli mənəvi dəyərlərin son yüz ildə sürətlə dəyişdiyi, zənginləşdiyi bir vaxtda folklor anlayışının yeni münasibətlər baxımından tədqiqi vacib məsələlərdən biridir. Urbanizasiya, köçlər, qaçqınlar problemi, texnologiyanın sürətli inkişafı yeni-yeni folklor materiallarının yaranmasına və ya ən azından əski nümunələrin şəkil dəyişməsinə səbəb olur ki, bunların araşdırılması qloballaşan dünyaya ayaq uydurmaq baxımından olduqca önəmlidir. Müasir folklor dedikdə məhz yuxarıda sadalanan amillərin etnik mədəni kontekstdə yeri, rolu və funksiyası başa düşülür. Sürətlə dəyişən dünyamızda mənəvi dəyərlərin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün folklor sahəsində də gərəkli dəyişikliklərin edilməsi vacib məsələlərdən biridir. Hər gün yenilənən və dəyişən sözlü mədəniyyətin öyrənilməsi və öyrədilməsi müasir folklor şöbəsinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.

Görüləcək işlər

1. Son əlli ildə şəhərlərə köçlərlə bağlı olaraq yaranan şəhər folklorunun spesifik xüsusiyyətlərini (icra ortamının, auditoriyanın dəyişməsi nəticəsində folklor janrlarının söylənməsində baş verən fərqliliklər, yox olan folklor növləri və s.) araşdırmaq;
2. Qadının rolunun artması, gender problemi ilə bağlı qadın folkloru - əbələr (mamaçalar), baxıcılar və falçıların yeni dövrdə fəaliyyəti, onların qadın şamanlığının qalıntısı olmasının incələnməsi;
3. Ənənəvi tibb, xalq həkimliyi, sınıqçılar, otaçılar (otlarla müalicə edən) və s. öyrənilməsi;
4. Yox olmaqda olan sənət və peşələrin, məsələn, dulusçuluq, dəmirçilik, dülgərlik, nalbəndlik, sərraclıq, misgərlik, qalayçılıq və s. öyrənilməsi və onların ətrafında yaranan sözlü materialların (nəğmə, deyim və s.) araşdırılması;
5. İndiyə qədər araşdırılmayan bazar folklorunun (bazar satıcılarının malı tərifləmələri, alıcını cəlb etmək üçün şeirli söyləmələri, satdıqları malın müalicəvi əhəmiyyətini bildirmələri, rəqabət ortamı yaratmaq üçün ucuz satmaq, dükanların qabağından, içindən asılan dualar, göz muncuqları və s. funksiyası) toplanması və tədqiqi;
6. Əsgər folkloru, əsgərə gedənlərin bir gün öncə qonaq çağırılması, uğurlama zamanı söylənən alqışlar, əsgərlikdən gələnlər üçün kəsilən qurbanlar, toplu yeməklər, əsgər lətifələrinin söylənməsi, əsgər xatirələri və s.
7. Reklamçılıq və onun folklor materiallarından (son dövrdə inkişaf edən reklam şirkətlərinin atalar sözündən, deyimlərdən, qafiyəli sözlərdən istifadə edilməsi) yararlanması;
8. Folklor və media problemi (teleseriallar, teleseriallardakı müdrik obrazı və xalq ədəbiyyatından söyləmələr, dini rəvayətlərin söylənməsi və s.);
9. Heç araşdırılmayan memoratların (olmuş hadisə kimi xatırlanan və şahidlərin köməkliyi ilə “isbatlanmağa” çalışılan “yeni miflər”) toplanması, təsnifatı, araşdırılması;
10. Xalq İslamının inkişafında ocaqlar, pirlər, türbələr, ziyarət yerlərinin rolu, sosial funksiyası, pirlərdə, türbələrdə mədfun övliyalar ətrafında yaranan mənkabələrin araşdırılması, ziyarət yerlərinin sosial funksiyasının öyrənilməsi;
11. Yenilənən lətifə anlayışı, sosial, siyasi və etnik ağırlıqlı lətifələr. Regional lətifələrin yaranma səbəbləri. Hacı Dayı lətifələri, Ayrım lətifələri və onların çağdaş problemləri yansıtması;
12. Yox olmaqda olan oyunların (kənd yerlərində uşaq və gənclərin oynadıqları oyunlar), toplanması və öyrənilməsi.

Əməkdaşlar

Adı, soyadı
Vəzifəsi
Əlaqə

Şöbə müdiri
f.e.d. professor  


İş telefonu /faks:
(+994 12) 4929248

Mobile:

( +994 55) 7787863

E-mail: fuzulibayat@yahoo.comaparıcı elmi işçi, f.ü.f.d.Mobile:

(+994 50) 356 73 75

E-mail: tahiroruclu@gmail.comaparıcı elmi işçi, f.ü.f.d.

 


Mobile:
(+994 55) 7091034

E-mail:
cicek71@mail.ru


  Kərimova Vüsalə Əbdüləli

elmi işçiMobile:
(+994 50)  792 12 12

E-mail:

vusalekerimli @gmail.com


Zeynalova Kəmalə Akif qızı

 

 

mütəxəssis

 

 

050 458-01-21
050 480-05-01


Qasımova İlahə Azər qızı
elektronçu
İş telefonu /faks:
(+994 12) 4929248

Hüseynova Həbibə Şakir

 

 

elektronçu

 

 

Email:
hebibeh@list.ru


055 711 84 84

 
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.