Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
        FOLKLOR  İNSTİTUTU

 
 
Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR
Sayğac
free counters
 

MƏTANƏT YAQUB QIZI ƏSGƏROVA (ABDULLAYEVA)
f.ü.f.d., böyük elmi işçi (3 mart 1963, Oğuz şəhəri)

1988-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib.
1988-1989-cu illər Oğuz rayonunda müəllim vəzifəsində, 1989-1990-cı illərdə Şəki Zona Elmi Mərkəzində elmi işçi vəzifəsində işləyib.
1990-cı ildə AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun əyani aspiranturasına daxil olub.
1997-2000-ci illər ərzində özəl müəssisədə müəllim vəzifəsində işləyib.
2001-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunda “Klassik Folklor” şöbəsinin əməkdaşıdır. Hal-hazırda həmin şöbənin böyük elmi işçisi vəzifəsində çalışır.
2004-cü ildə “Azərbaycan folklorunun regional xüsusiyyətləri (Şəki-Zaqatala folklor nümunələri əsasında)” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
Ailəlidir. İki övladı var.
İki kitabın tərtibçisi, iki kitabın redaktoru, 30-a yaxın elmi əsərin müəllifidir. Həmin əsərlərin bəziləri bunlardır:

Tərtib etdiyi kitablar:
1. Azərbaycan folkloru antologiyası. ХIII kitab. Şəki-Zaqatala folkloru (Tərtibçisi və kitabın ön sözünün müəllifi Mətanət Yaqub qızı Abdullayeva. (f.e.d., prof. İ. Abbaslı; f.e.n. O. Əliyev ilə birlikdə). Bakı- Səda- 2005, 547 s.
2. Atalar sözləri. Tərtibçisi və ön sözünün müəllifi M.Yaqubqızı. Kitab çapdadır.

Elmi əsərləri:
1. Toy mərasimlərində çörəyin (taхıl, un məmulatlarının) simvollaşması (Şəki-Zaqatala folklor örnəkləri ilə müqayisə fonunda). Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplu. IV (9). AMEA Folklor İnstitutu. Bakı-2003, s.103-109
2. Atalar sözlərinin mənşəyi və işlənmə məqamı (Şəki-Zaqatala bölgəsindən toplanmış örnəklər əsasında) Ortaq türk keçmişindən, ortaq türk gələcəyinə II uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı- Nurlan- 2004, s. 247-251
3. Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan milli azlıqların (ləzgi, avar, saхur, ingiloy, ərəşdi və s.) toy adətlərində spesifik cəhətlər. Ortaq türk keçmişindən, ortaq türk gələcəyinə II uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı-Nurlan-2004, s.254-255
4. Türkəçarələr folklor mətnlərində (Şəki-Zaqatala bölgəsindən toplanmış örnəklər əsasında) Azərbaycan Tibb Tariхçiləri Birliyinin « Azərbaycanda tibb elminin tariхi problemləri» I Respublika elmi konfransının materialları. Bakı-Elm-2005 s. 99-104
5. El Işlerinde Sembole Dönüşen Nakışlar Tarihin Kanıtları Gibi. Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Şanlıurfa Sempozyumu, Türkiye - Urfa-14-15 Ekim 2011, s.56-64.
6. Azərbaycan folklorunda qloballaşma və milli özünəqayıdış. Azərbaycan folkloru Avropa sivilizasiyası kontekstində mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları, 21 dekabr 2011, s.122-129 və s.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2017.