Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR






Sayğac
free counters
 
KLASSİK FOLKLOR ŞÖBƏSİ

İnstitutun aparıcı şöbələrindən olan Klassik folklor şöbəsində Azərbaycan folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri işləri həyata keçirilir.
Azərbaycan folklorunun toplanması, tədqiqi və nəşri, Azərbaycan folklorunun tarixi-xronoloji ardıcıllıqla inkişaf xüsusiyyətlərinin şərh edilməsi və folklorşünaslığın nəzəri problemlərinin araşdırılması, indiyə qədər xalq içərisində yaşayan və yazıya alınmayan şifahi ədəbiyyat nümunələrinin toplanması, lentə alınması və nəşrə hazırlanması; toplanmış materiallar əsasında çoxcildli regional folklor antologiyalarının (17 kitabı nəşr olunub) və folklor külliyyatlarının (6 kitabı çap olunub) nəşr olunması; «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsinin, həmçinin «Azərbaycan folklorunun» ilkin nəşrlərin seriyasının (7 kitabı çap olunub) ardıcıl şəkildə ictimaiyyətə çatdırılması şöbənin əsas elmi istiqamətlərini təşkil edir.
Şöbədə son dövrlər çoxlu sayda elmi-nəzəri araşdırmalar nəşrə hazırlanmışdır. XX əsrin ikinci yarısı Azərbaycan folklorşünaslıq elminin mühüm yenilikləri 1961-ci ildən nəşr olunan «Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər» məcmuəsində cəmlənir, elmi ictimaiyyətə çatdırılır. Lakin 1987-ci ilə qədər cəmi 7 nömrəsi çap olunan məcmuənin bu günə qədər XXIV cildi nəşr olunmuşdur. Bu məcmuənin nəşrini yalnız Klassik folklor şöbəsinin deyil, bütövlükdə Folklor İnstitutunun, daha geniş miqyasda Azərbaycan folklorşünaslığının, elmi-filoloji düşüncəsinin mühüm elmi nailiyyətlərindən hesab etmək olar.
Şöbənin on səkkiz əməkdaşı vardır. Onlardan üçü filologiya üzrə elmləri doktoru, beş nəfəri filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur.

ƏMƏKDAŞLAR

  Adı, Soyadı

  Vəzifəsi

Əlaqə

 
Xəlilov Rza Zeynal oğlu

 




şöbə müdiri




İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

Tel: 050-430- 29-74

e-mail:
rzaxelil@gmail.com

 


 

Məmmədov Cəlal Mirzağa oğlu




aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

tel: 050- 288-33-15

e-mail:
jalal.beydili @gmail.com


Qurbanov Nail

 

 

aparıcı elmi işçi

 


Əliyeva Ülkər İman qızı

 

 

aparıcı elmi işçi


İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

tel: 050-733-84-32

e-mail:
ulker63@mail.ru



Abbaslı Sönməz İsrafil qızı





aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

tel: 050-388-87-62

E-mail:
abbasli-sonmez@rambler.ru

sonmezabbasli @gmail.com


 

 

 

aparıcı elmi işçi

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

tel:050- 855- 65-00

e-mail:
aynur-huseynova-1977 @mail.ru

 


Mustafayeva Səadət Həbib qızı

 

 

böyük elmi işçi

 


İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

Mobile:
+99455 8356698
 

e-mail:
mustafayevaseadet2 @gmail.com


Məmmədova Nurlana Ramazan qızı

 



böyük elmi işçi


İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

tel: 055-769-67-87

e-mail: nurlana.mammedova@inbox.ru

 



Əsgərova Vildan Novruzəli qızı

 

 

elmi işçi

 

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

tel: 070-967-17-57

 


Aşurova Samirə Məhərrəm qızı






elektronçu




İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

tel: 050-485-62-63

samira-ashurova @inbox.ru

 


Haqverdiyeva Şəbnəm Seyfəddin qızı

böyük laborant

İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621


Əliyeva Lalə Babək qızı




böyük laborant



İş telefonu /faks:
(+994 12) 4981621

tel: 055-610-05-71

e-mail:
lala752004@mail.ru

 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.