Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
        FOLKLOR  İNSTİTUTU

 
 
Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR
Sayğac
free counters
 

İBRAHİMOVA AYNUR AYDIN QIZI

 

08 noyabr 1972-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1979 - 1989-cı illərdə 132 № orta məktəbdə təhsil almış, 1997-ci ildə N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbycan dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirmışdır.

1995-2007-ci illərdə 285 № orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2007-ci ildən 2009-cu ilədək “Grafika” dəftərxana malları mağazasının direktoru 2009-2010-cu illərdə isə “Nina” firmasında inzibatçı olaraq əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Əmək fəaliyyəti: 2010-cu ildən AMEA-nın Folklor İnstitutunun əməkdaşıdır. 2016-cı ildən “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisidir.

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası EA Folklor İnstitutu, “Azərbaycan Koroğluşünaslığı; tarixi və inkişaf mərhələləri” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üçün elmi iş müdafiə etmişdir (25 may 2012)

Nəşrlər

1. İbrahimova Aynur, "M.H.Təhmasibin koroğluşünaslıq fəaliyyəyi", Elmi axtarışlar (folklorşünaslıq; filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri) XXXIII. səhifə/səhifə aralığı: 105-109, 2007

2. İbrahimova Aynur, "Azərbaycan koroğluşünaslığının tədqiq istiqamətləri; mifoloji istiqamət”, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər XXIV kitab, səhifə/səhifə aralığı: 146-154, 2007

3. İbrahimova Aynur, “Müstəqillik dövrü Azərbaycan koroğluşünaslığı; kulturoloji istiqamət ", Dədə Qorqud “ elmi-ədəbi toplu, No: 2, səhifə/səhifə aralığı: 101-107, 2009

4. İbrahimova Aynur, "1920-1940-cı illərdə Azərbaycanda“ Koroğlu “ eposunun toplanması, tədqiqi və nəşri məsələləri", Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər XXIX kitab, səhifə/səhifə aralığı: 139-146, 2009

5. İbrahimova Aynur, ”Культурологическое направление в изучение эпоса «Короглы» в Азербайджанской фольклористике”, Вестник Казахского Национального Университета имени Аль – Фараби, серия филологическая, 2010, No:1-2

6. İbrahimova Aynur,” Yeni”Koroğlu “metinleri ve çağdaş Azerbaycan koroğluşünaslığında metot arayışları “,Motif.Akademi halk bilim dergisi, səhifə/səhifə aralığı: 109-117, 2011

7. İbrahimova Aynur, “Koroğlu” dastanında simvollar, tarixi gerçəklər“, “Mars” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal - No: 11, səhifə/səhifə aralığı: 86-89, 2003

8. Minillikdən gələn Novruz. “Kaspi” qəzeti 15 mart 2016

9. Bakı Foklor mühitində təqvim mərasimləri. Filologiya məsələləri 2016 №3

Beynəlxalq konfranslar

• İbrahimova Aynur,” Толкование историзма в современной Азербайджанском короглуведении за период 1990-2000 г.”, Актуальные проблемы современной фольклористике. Материалы Международной научно-практической конференции, Казань, 29 июнья 2009

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2017.