Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

Güney Azərbaycan Folkloru Antologiyası çap olunacaq

Bəlli olduğu kimi, AMEA-nın Folklor İnstitutunda ayrı-ayrı regionlardan folklor nümunələrini toplanılaraq çap edilməsi işi yüksək səviyyədə davam etməkdədir. Folklor İnstitutunu direktoru, filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsmayılov bugünki Azərbaycan sərhədlərindən kənarda yaşayan folklor örnəklərimizin də toplanılması işinə xüsusi diqqət yetirir. Təsadüfi deyildir ki, artıq Folklor İnstitutunda Azərbaycan Folklor Antologiyası seriyasından Dərbənd Folkloru Antologiyası işıq görmüşdür. Bu işin davamı olaraq Güney Azərbaycan Folkloru Antologiyası da çapa hazırlanmaqdadır.
Nümunələri toplayanlardan biri kimi Aqşin Ağkəmərli qeyd edir ki, “bu kitabın araya-ərsəyə gəlməsi ideyası Folklor İnstitutunun direktoru, professor Hüseyn İsmayılova məxsusdur. Qərara gəldik ki, işıq üzü görəcək kitabda Güney Azərbaycanımızın adət-ənənələri, etnoqrafiyamızla bağlı soraqlar olsun. Bu kitabda Güney Azərbaycanın Şəbüstər (Güney) mahalının folkloru, etnoqrafiyası, adət-ənənələri ifadəsini tapacaq”.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu kitabda çap olunacaq folklor nümunələri və etnoqrafik materiallar güneyli araşdırmaçılar tərəfindən vaxtilə toplanılıb. İndi isə bu kitabda hər şey sistemli, birləşdirici formada ifadəsini tapacaq. Kitabda Şəbüstəri mahalının zəngin tarixi, mədəniyyəti folklor soraqlarında çox gözəl əks olunmuşdur.
Təbii ki, işıq üzü görəcək kitab zəngin Güney Azərbaycan folklorunun az bir hissəsini əhatə edir. Kitabda Şəbüstər mahalının folklor nümunələri öz dili, hətta şivə xüsusiyyətləri ilə birgə ifadəsini tapacaq. Yeri gəldikcə gərəkli izah və qeydlər zəngin folklor materiallarını müşayət edəcək. Kitabda A.Güneylinin, Əbdüləli Mücazinin, Doktor Zehtabinin, D.Xəlilin, Hiqabinin və başqalarının topladığı folklor materiallarından istifadə edilib.
Toplanan folklor materialları Azərbaycanın Güneyli-Quzeyli, tarixi-mənəvi cəhətdən bir olduğunu sübut edən qiymətli bir mənbədir.

AMEA Folklor İnstitutunun Mətbuat Katibi Hikmət Quliyev
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.