Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

“Azərbaycan cəmiyyətinin modernləşməsində folklorun rolu” adlı elmi seminar keçirildi

29 yanvar 2010-cu il tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda “Azərbaycan cəmiyyətinin modernləşməsində folklorun rolu” mövzusunda elmi seminar keçirildi. Məruzəçi fəlsəfə elmləri doktoru, professor Füzuli Qurbanov fəlsəfi təhlillər əsasında müasir cəmiyyətdə gedən prosesləri şərh etdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, artıq Folklor İnstitutunda Hüseyn İsmayılovun rəhbərliyi ilə yeni bir istiqamət başlanılmışdır. Belə ki, ayrı-ayrı regionlardan folklor nümunələrinin toplanılması, tərtibi və nəşri sahəsində görülmüş işlər və müxtəlif istiqamətlərdə aparılmış tədqiqatlar davam etdirilməklə yanaşı, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, folklor yaddaşında kodlaşmış mentalitetin milli ideologiyanın hazırlanmasındakı roluna da böyük əhəmiyyət verilir. Təsadüfi deyildir ki, professor Hüseyn İsmayılov Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası və Elm strategiyası qarşısında qoyulmuş tələbləri əsas götürərək institutun fəaliyyətində bu yönə xüsusi diqqət yetirməkdədir. Artıq Folklor İnstitutunda Hüseyn İsmayılovu təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Azərbaycan Folklor Nümunələrinin Hüquqi Qorunması və Milli Reyestrinin Aparılması Strategiyası hazırlanmışdır. Bu sənəd folklor nümunələrinin hüquqi qorunmasının konkret formalarını təqdim etməklə bərabər, bu sahədə görüləcək işlərin sistemli xarakter almasına da yardım edəcəkdir.
Təşkil olunmuş bu seminar da yuxarıda sadalanan işlərdən olub qloballaşan dünyada milli-mənəvi dəyərlərin qorunması sahəsindəki perspektivləri göz önünə gətirməyə xidmət edir. Çıxışçı fəls.e.d. Füzuli Qurbanov əvvəlcə bəşəriyyətin keçdiyi ümumi inkişaf yoluna nəzər salaraq ayrı-ayrı zamanlarda və cəmiyyətlərdə izlənilən inkişaf və tənəzzül xətlərini diqqət mərkəzinə gətirdi. Rus alimi Budanovun “kaskad ritmlər” adlanan bu yöndəki tədqiqat nümunəsini misal olaraq gətirən alim xalqların həyatında baş verən dəyişikliklərin periodik xarakter daşıdığı nəticəsinə gəlindiyini qeyd etdi. Həmçinin müxtəlif psixoloq, sosioloq və filosofların bu yöndə olan tədqiqatlarına nəzər salan filosof-alim modern cəmiyyətlərdə mənəvi dəyərlərin deformasiyaya uğraması səbəblərini də aydınlaşdırdı.
Alimin fikrinə görə, dünyada baş verən bu proseslərin zərərli nəticələrindən yan keçməyin çıxış yolu milli mentalitetin və folklor yaddaşının qorunması və şüurlarda yenidən aktivləşdirilməsidir. “Elitar”, “Populyar” və “Folklor” mədəniyyəti anlayışlarına xüsusi nəzər salaraq burada folklor mədəniyyətinin rolunun vacibliyindən bəhs edən alim ənənədə yaşayan dəyərlərin müasirliklə kəsişən cəhətlərinin tapılması və cəmiyyətə təqdim olunması yolundan danışdı.
Seminar sual və qarşılıqlı fikir mübadiləsi şəklində keçdi. Ayrı-ayrı alim və tədqiqatçıların məsələyə münasibəti bir nöqtədə - milli-mənəvi dəyərlərin qorunması işində folklorun əhəmiyyətində birləşdi.
Qeyd etmək gərəkli olar ki, Folklor İnstitutunda milli ideologiyanın hazırlanması, mental dəyərlərin mühafizəsi sahəsində mühüm işlər davam etdirilməkdədir.

AMEA Folklor İnstitutunun Mətbuat Katibi Hikmət Quliyev
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.