Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 
 

Vəliyev Əpoş İslam oğlu

• 10.06.1982-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda anadan olub.
• 1999-cu ildə Şərur rayonunun İqtisadiyyat liseyini bitirmişdir.
• 1999-2003 - cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Tarix və filologiya” fakültəsinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” ixtisası üzrə təhsil alıb.
• 2003-2005 - ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində Folklorşünaslıq və mifologiya ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.
• 2005-2008 - ci illərdə AMEA Folklor institutunda aspirantura (əyani) təhsili almışdır.

Elmi dərəcəsi və adı

• 2012, fil.ü.f.d. “Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri” (Hüseyn
Kürdoğlu yaradıcılığı əsasında)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 2009 - cu ildə “Şənbə” firmasında direktor işləmişdir.
• 2009-2011- ci illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsi: İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Folklorşünaslıq” şöbəsində kiçik elmi işçi işləmişdir.
• 2011-2013 - cü illərdə “Bakı Rabitə Tikinti Təchizatı” MMC-də hüquqşünas işləmişdir.
• 2013-cü ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində kiçik elmi işçi
• 2015-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində elmi işçi
• 2016-cı il AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində böyük elmi işçiƏMƏK FƏALİYYƏTİ
• 2017-ci ildə AMEA Folklor İnstitutu “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1. Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatından və klassik irsdən istifadə məsələləri Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXVI kitab. Bakı, 2007 s.129-135

2. Hüseyn Kürdoğlu bayatılarında folklor motivləri Elmi axtarışlar, Folklorşünaslıq: Filologiya, Fəlsəfə, Tarix, İncəsənət və Nəzəriyyə aspektləri. Bakı, 04-2008, №2 s.123-128

3. Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında dağ motivləri Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, №8 s.329-337

4. Hüseyn Kürdoğlu poeziyasında folklor motivləri Yol bilim kültür araşdırma dergisi. Türkiyə, Eylül-Ekim 2009, sayı 30 s.317-324

5. Müasir Azərbaycan poeziyasında xalq adət-ənənələrinin, mərasimlərinin təsviri və vəsfi Kültür evreni Türkiyə, Ankara, 28 aralık, 2009 s.362-366

6. Müasir Azərbaycan poeziyasında yas mərasimləri və ağılardan istifadə motivləri Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri (Humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: 2010, № 2/33 s.123-126

7. Şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi prosesində folklor nümunələrindən istifadə “Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində” mövzusunda elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2010 s.183-186

8. Müasir Azərbaycan poeziyasında dastan poetik sistemi Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə VI uluslararası folklor konfransı. Türk epik ənənəsində dastan. Bakı, 25-26 noyabr 2010 s.142-146

9. Məmməd Araz yaradıcılığında qurd obrazı Kaspi qəzeti, 002 (3096), 9 yanvar 2014 s.14

10. Şərurda İlaxır çərşənbə adətləri Kaspi qəzeti, 045 (3139) 14 mart 2014 s.6

11. Ахыр чершенбе. Обычаи последнего предпраздничного вторника в Шаруре Каспiй, № 20 (85), 18 марта 2014

12. Şərurda Novruz mərasimləri Kredo qəzeti, № 13 (768), 29 mart 2014 s.10

13. Folklor və yazılı ədəbiyyatda “Xızır” mifik obrazı Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 05-07 may 2014-cü il. Bakı, Azərbaycan s.634-637

14. Şərurda toy mərasimləri Kaspi qəzeti, № 161 (3256), 2 oktyabr 2014 s.15

15. Naxçıvanda Qurban bayramı mərasimi Kaspi qəzeti, 163(3258), 4-6 oktyabr 2014 s.7

16. Naxçıvanda tarixən icra edilmiş xalq oyunları və yallılar “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Tərtər şəhəri, 14 noyabr 2014 s.146-160

17. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında hikmətli kəlamlar və aforizmlər Kaspi qəzeti, 136 (3450), 31 iyul 2015 s.7

18. Dilimiz mənəvi sərvətimizdir Kaspi qəzeti, 142 (3456) 04 sentyabr 2015 s.12

19. Naxçıvanın tacı. İstər Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, istərsə də Avropada Naxçıvan yallıların vətəni kimi tanınıb Kaspi qəzeti, 149 (3463) 15 sentyabr 2015 s.7

20. Naxçıvanın tacı. İstər Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, istərsə də Avropada Naxçıvan yallıların vətəni kimi tanınıb Kredo qəzeti, 151 (3465), 17 sentyabr 2015 s.10

21. Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri “Epos və etnos” Beynəlxalq Simpoziumu 6-7 noyabr 2015-ci il

22. Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri (H.Kürdoğlunun yaradıcılığı əsasında) Bakı, “Elm və təhsil”, 2015 s.168

23. “Naxçıvanda Xıdır Nəbi mərasimi” Kaspi qəzeti 12 fevral 2016-cı il

24. Çillələr haqqında bilmədiklərimiz Kaspi qəzeti, 033 (3566), 25 fevral 2016

25. Azərbaycan mərasim folklorunun regional xüsusiyyətləri: Qurban bayramı (Naxçıvandan toplanmış örnəklər əsasında) Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il II hissə. Bakı: “Mütərcim”, 2016 s.401-403

26. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların toy adətləri “Azərbaycan folkloru və mədəni müxtəliflik” Beynəlxalq elmi – praktiki konfrans materialları, Zaqatala, 19-20 may 2016.

27. Naxçıvanda Xıdır Nəbi mərasimi Kaspi qəzeti 12 fevral 2016-cı il, № 24 s.6

28. Çillələr haqqında bilmədiklərimiz Kaspi qəzeti, 033 (3566), 25 fevral 2016

29. “Qədim inanclar və müasir tibb” Kaspi qəzeti 16 mart 2016

30. Azərbaycan mərasim folklorunun regional xüsusiyyətləri: Qurban bayramı (Naxçıvandan toplanmış örnəklər əsasında) Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il II hissə. Bakı: “Mütərcim”, 2016 s.401-403

31. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların toy mərasimləri “Azərbaycan folkloru və milli mədəni müxtəliflik” Beynəlxalq elmi–praktiki konfransın materialları, Zaqatala, 19-20 may 2016-cı il, Bakı, “Mütərcim” s.72

32. İlk çərşənbə, əzəl çərşənbə, gözəl çərşənbə-Su çərşənbəsi Kaspi qəzeti, 032 (3783), 21 fevral 2017 s.15

33. Hava çərşənbəsi-Yel çərşənbəsi Kaspi qəzeti, 042 (3793), 07 mart 2017 s.15

34. İlaxır çərşənbə-Torpaq çərşənbəsi Kaspi qəzeti, 046 (3797), 14 mart 2017 s.15

35. Yeni günün bayramı Kaspi qəzeti, 050 (3801), 18 mart 2017 s.6

36. Koroğluşünaslıqda yeni addım “Kaspi” qəzeti, 19 sentyabr 2017

37 Evin bəzəyi olan qızlar Kaspi qəzeti, 139 (3889), 5-11 avqust 2017 s.7

38 Qurd obrazı Folklor və yazılı ədəbiyyat II cild, Bakı, “Nurlan”, 2017 s.224

39 M.P.Vaqif yaradıcılığında atalar sözləri və məsəllər “M.P.Vaqif və folklor” adlı konfrans. 21 iyun, 2017

40 “M.H.Təhmasib: Aşıq Ələsgər yaradıcılığına yeni baxış” M.H.Təhmasibin rolu. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 oktyabr, 2017 s.126-133

41 İslam həmrəyliyi, Qarabağ və dünyada sülh "İslam Həmrəyliyi Qarabağ" Beynəlxalq konfrans 25 oktyabr 2017

42 Xalqımızın qonaq qarşılama mədəniyyəti Kaspi qəzeti, 191 (3941), 14 noyabr 2017 s.15

43 Qədim el adəti-elçilik Kaspi qəzeti, 197 (3947), 22 noyabr 2017 s.15

44 Aprel döyüşləri Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsidir “Aprel döyüşləri şanlı tariximizdir” mövzusunda konfransın materialları. Bakı, 28 noyabr 2017 s.2-9

45 İslam həmrəyliyi və dünyada sülh Elm və İnnovativ Texnologiyalar beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı. “İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən müsabiqənin materiallar toplusu. Bakı, 2017 s.259-262

46 Cəfər Cabbarlının Cümhuriyyət dövrü yaradıcılığı və folklor Azərbaycan Respublikasının Bilik Fondu, AMEA Folklor İnstitutu və İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin Lahıc qəsəbəsində birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Folklor milli kimlik kontekstində” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans, 30 iyun 2018

47 Naxçıvandan qış mərasimləri: çillələr və Xıdır Nəbi Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Folklor və dövlətçilik” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransı. 13 noyabr, 2018, Bakı s.154-161

48 26 illik həsrətin sonu-Günnüt Kaspi qəzeti, 104 (3479), 12 iyun 2018 s.11

49 Şəhidlik elə bir zirvədir ki... Kaspi qəzeti, 104 (3479), 15- 17 sentyabr 2018 s.8

50 Nuhun məskəni, cahanın nəqşi-Naxçıvan Şərq qapısı qəzeti, Sayı:164 (23.075), 1 sentyabr 2018 s.3

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.