Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
        FOLKLOR  İNSTİTUTU

 
 
Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 
 

Vəliyev Əpoş İslam oğlu

• 10.06.1982-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda anadan olub.
• 1999-cu ildə Şərur rayonunun İqtisadiyyat liseyini bitirmişdir.
• 1999-2003 - cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Tarix və filologiya” fakültəsinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” ixtisası üzrə təhsil alıb.
• 2003-2005 - ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində Folklorşünaslıq və mifologiya ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.
• 2005-2008 - ci illərdə AMEA Folklor institutunda aspirantura (əyani) təhsili almışdır.

Elmi dərəcəsi və adı

• 2012, fil.ü.f.d. “Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri” (Hüseyn
Kürdoğlu yaradıcılığı əsasında)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 2009 - cu ildə “Şənbə” firmasında direktor işləmişdir.
• 2009-2011- ci illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsi: İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Folklorşünaslıq” şöbəsində kiçik elmi işçi işləmişdir.
• 2011-2013 - cü illərdə “Bakı Rabitə Tikinti Təchizatı” MMC-də hüquqşünas işləmişdir.
• 2013-cü ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində kiçik elmi işçi
• 2015-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində elmi işçi
• 2016-cı il AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində böyük elmi işçiƏMƏK FƏALİYYƏTİ
• 2017-ci ildə AMEA Folklor İnstitutu “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1. Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatından və klassik irsdən istifadə məsələləri, məqalə - Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXVI kitab. Bakı, 2007, səh.129-135
2. Hüseyn Kürdoğlu bayatılarında folklor motivləri, məqalə - Elmi axtarışlar, Folklorşünaslıq: Filologiya, Fəlsəfə, Tarix, İncəsənət və Nəzəriyyə aspektləri. Bakı, 04-2008, №2, səh.123-128
3. Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında dağ motivləri, məqalə - Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, №8 səh.329-337
4. Hüseyn Kürdoğlu poeziyasında folklor motivləri, məqalə - Yol bilim kültür araşdırma dergisi. Türkiyə, Eylül-Ekim 2009, sayı 30 səh. 317-324
5. Müasir Azərbaycan poeziyasında xalq adət-ənənələrinin, mərasimlərinin təsviri və vəsfi, məqalə - Kültür evreni Türkiyə, Ankara, 28 aralık, 2009 səh.362-366
6. Müasir Azərbaycan poeziyasında yas mərasimləri və ağılardan istifadə motivləri, məqalə - Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri(Humanitar elmlər seriyası). Naxçıvan: 2010, №2/33 səh.123-126
7. Şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi prosesində folklor nümunələrindən istifadə, məqalə - “Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhələsində” mövzusunda elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2010 səh.183-186
8. Müasir Azərbaycan poeziyasında dastan poetik sistemi, məqalə - Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə VI uluslararası folklor konfransı. Türk epik ənənəsində dastan. Bakı, 25-26 noyabr 2010 səh.142-146
9. Məmməd Araz yaradıcılığında qurd obrazı, məqalə - Kaspi qəzeti, 002 (3096), 9 yanvar 2014-cü il, səh.14
10. Şərurda İlaxır çərşənbə adətləri, məqalə - Kaspi qəzeti, 045 (3139) 14 mart 2014-cü il, səh.6
11. Ахыр чершенбе. Обычаи последнего предпраздничного вторника в Шаруре, məqalə - Каспiй, № 20 (85), 18 марта 2014 Вторник
12. Şərurda Novruz mərasimləri, məqalə - Kredo qəzeti, № 13 (768), 29 mart 2014-cü il səh.10
13. Folklor və yazılı ədəbiyyatda “Xızır” mifik obrazı, məqalə - Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 05-07 may 2014-cü il. Bakı, Azərbaycan səh. 634-637
14. Şərurda toy mərasimləri, məqalə - Kaspi qəzeti, № 161 (3256), 2 oktyabr 2014-cü il səh.15
15. Naxçıvanda Qurban bayramı mərasimi, məqalə - Kaspi qəzeti, 163(3258), 4-6 oktyabr 2014 – cü il səh.7
16. Naxçıvanda tarixən icra edilmiş xalq oyunları və yallılar, məqalə - “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Tərtər şəhəri, 14 noyabr 2014-cü il səh.146-160
17. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında hikmətli kəlamlar və aforizmlər, məqalə - Kaspi qəzeti, 136 (3450), 31 iyul 2015-ci il, səh. 7
18. Dilimiz mənəvi sərvətimizdir, məqalə - Kaspi qəzeti, 142 (3456) 04 sentyabr 2015-ci il, səh. 12
19. Naxçıvanın tacı. İstər Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, istərsə də Avropada Naxçıvan yallıların vətəni kimi tanınıb, məqalə - Kaspi qəzeti, 149 (3463) 15 sentyabr 2015-ci il səh.7
20. Naxçıvanın tacı. İstər Qafqaz, Yaxın və Orta Şərq, istərsə də Avropada Naxçıvan yallıların vətəni kimi tanınıb, məqalə - Kredo qəzeti, 151 (3465), 17 sentyabr 2015-ci il, səh. 10
21. Milli-mənəvi dəyərlər xəzinəsi-Kitabi-Dədə Qorqud “Epos və etnos” Beynəlxalq Simpoziumu 6-7 noyabr 2015-ci il, məqalə - Bakı, Azərbaycan Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri Monoqrafiya, noyabr 2015-ci il
22. Müasir Azərbaycan poeziyasında folklor motivləri (H.Kürdoğlunun yaradıcılığı əsasında), kitab - Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 168 səh.
23. “Naxçıvanda Xıdır Nəbi mərasimi”, məqalə - Kaspi qəzeti 12 fevral 2016-cı il
24. Çillələr haqqında bilmədiklərimiz, məqalə - Kaspi qəzeti, 033 (3566), 25 fevral 2016-cı il.
25. Azərbaycan mərasim folklorunun regional xüsusiyyətləri: Qurban bayramı (Naxçıvandan toplanmış örnəklər əsasında). Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il II hissə. Bakı: “Mütərcim”, 2016,401-403 səh.
26. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların toy adətləri. “Azərbaycan folkloru və mədəni müxtəliflik” Beynəlxalq elmi – praktiki konfrans materialları, Zaqatala, 19-20 may 2016.
27. Naxçıvanda Xıdır Nəbi mərasimi. Kaspi qəzeti 12 fevral 2016-cı il, № 24. səh.6 .
28. Çillələr haqqında bilmədiklərimiz, məqalə - Kaspi qəzeti, 033 (3566), 25 fevral 2016-cı il.
29. “Qədim inanclar və müasir tibb”. Kaspi qəzeti 16 mart 2016-cı il.
30. Azərbaycan mərasim folklorunun regional xüsusiyyətləri: Qurban bayramı (Naxçıvandan toplanmış örnəklər əsasında) // Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il II hissə. Bakı: “Mütərcim”, 2016,401-403 səh.
31. Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların toy mərasimləri. “Azərbaycan folkloru və milli mədəni müxtəliflik” Beynəlxalq elmi–praktiki konfransın materialları, Zaqatala, 19-20 may 2016-cı il, Bakı, “Mütərcim”, səh 72.
32. İlk çərşənbə, əzəl çərşənbə, gözəl çərşənbə-Su çərşənbəsi. Kaspi qəzeti, 032 (3783), 21 fevral 2017-cı il, səh.15
33. Hava çərşənbəsi-Yel çərşənbəsi. Kaspi qəzeti, 042 (3793), 07 mart 2017-cı il, səh.15
34. İlaxır çərşənbə-Torpaq çərşənbəsi. Kaspi qəzeti, 046 (3797), 14 mart 2017-cı il, səh.15
35. Yeni günün bayramı. Kaspi qəzeti, 050 (3801), 18 mart 2017-cı il, səh.6
Koroğluşünaslıqda yeni addım. “Kaspi” qəzeti, 19 sentyabr 2017
36. Evin bəzəyi olan qızlar. Kaspi qəzeti, 139 (3889), 5-11 avqust 2017-cı il, səh.7
37. Qurd obrazı. Folklor və yazılı əbəbiyyat II cild, Bakı, “Nurlan”, 2017, səh.224
38. M.P.Vaqif yaradıcılığında atalar sözləri və məsəllər. “M.P.Vaqif və folklor” adlı konfrans. 21 iyun, 2017
39. “M.H.Təhmasib: Aşıq Ələsgər yaradıcılığına yeni baxış”. M.H.Təhmasibin rolu. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 oktyabr, 2017, s.126-133.
40. İslam həmrəyliyi, Qarabağ və dünyada sülh. "İslam Həmrəyliyi Qarabağ" Beynəlxalq konfrans 25 oktyabr 2017-ci il.
41. Xalqımızın qonaq qarşılama mədəniyyəti. Kaspi qəzeti, 191 (3941), 14 noyabr 2017-cı il, səh.15.
42. Qədim el adəti-elçilik. Kaspi qəzeti, 197 (3947), 22 noyabr 2017-cı il, səh.15.
43. Aprel döyüşləri Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsidir. “Aprel döyüşləri şanlı tariximizdir” mövzusunda konfransın materialları. Bakı, 28 noyabr 2017-ci il, səh.2-9.
44. İslam həmrəyliyi və dünyada sülh. Elm və İnnovativ Texnologiyalar beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı. “İslam Həmrəyliyi – Azərbaycan nümunəsi ” mövzusu istiqamətində həyata keçirilən müsabiqənin materiallar toplusu. Bakı, 2017, səh.259-262.Ə

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.