Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 
17.11.2020

“Kitabi-Türkman lisani” oğuznaməsinin transmediativ strukturu və ritual-mifoloji semantikası” adlı kitab işıq üzü görüb

AMEA-nın Folklor İnstitutunun “Mifologiya” şöbəsinin müdiri, professor Seyfəddin Rzasoyun “Kitabi-Türkman lisani” oğuznaməsinin transmediativ strukturu və ritual-mifoloji semantikası” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. S.Rzasoyun adı keçən bu kitabı “Dədə Qorqud” eposunun yeni tapılmış əlyazması olan “Kitabi-Türkman lisani” oğuznaməsinin aktual problemlərinə həsr olunub. "Elm və təhsil" nəşriyyatında çapdan çıxan bu kitab 472 səhifədən və 5 bölmədən ibarətdir.
AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunan bu kitabın redaktoru və ön söz müəllifi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qalib Sayılov, rəyçiləri isə filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Səfa Qarayev və Hikmət Quliyevdir.
Kitabda ilk dəfə olaraq transmediativ yanaşma metodu tətbiq olunmuş, bütov mətn, onun ayrı-ayrı hissələri, o cümlədən “boy”, ”soy”, ”yum” kimi janrların transmediativ informasiya vahidləri olduğu müəyyən edilmişdir. Monoqrafiyada həmçinin “Ğaib” dünya konseptinin Oğuz mifoloji dünya modelinə o dünya ilə bu dünya arasında yerləşən və əsilzadə Oğuz igidlərinin ölüm zamanı çatdıqda “qeyb-yox” getdiyi aralıq məkan –liminal dünya olduğu aşkar edilmişdir. “Kitabi-Türkman lisani“ oğuznaməsindəki soyların transmediativ strukturu və ritual-mifoloji semantikası geniş təhlil edilmişdir.
Kitabın redaktoru və ön söz müəllifi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qalib Sayılovun “Qorqudşünaslıqda yeni məkan-zaman paradiqması” adlı ön sözündə yazır: “S.Rzasoyun “Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsinin transmediativ strukturu və ritual mifoloji semantikası” adlanan bu kitabının ümümi dəyərinə, konsepsiyasına, elmi doktrinlərinə gəlincə, haqqında sabit, dəyişməz bir fikir söyləmək çətindir. Çünki bu tədqiqat Qorqudşünaslıqda, Oğuzşünaslıqda və bütov türkolojidə dinamiklik yaradacaq, fikri hərəkətliliyə səbəb olacaq bir əsərdir: adından tutmuş problemlərinədək....
Kitabın yeniliklərini sadalamaqla qurtarmaq mümkün deyil. Ən azı o səbəbdən ki, hər bir elm adamının öz dəyərləndirmə sistemi var və bu kitab hər kəsin düşüncəsində fərqli mənalar doğuracaq.”

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.