Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 
10.12.2019

Milli mentalitet və stereotiplər kontekstində fərdi məlumatlara həssaslığın folklorik təzahürləri məsələsi müzakirə olundu

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyəti və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilən “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransında AMEA Folklor İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fələsəfə doktoru Hikmət Quliyev “Milli mentalitet və stereotiplər kontekstində fərdi məlumatlara həssaslığın folklorik təzahürləri” adlı məruzə ilə çıxış etdi. Qlobal informasiya təhlükəsizliyi kontekstində fərdi məlumatların qorunması məsələlərinin yalnız texnoloji deyil, sosial-mədəni, bütövlükdə isə, sosiotexnoloji və kulturoloji problem olduğunu qeyd edən alim şəxsi həyat və fərdi məlumatların beynəlxalq hüquqla nizamlandığını, eləcə də milli mentalitetlə bağlı olduğunu vurğuladı.

Məruzəçi Azərbaycan sosio-mədəni mühitində davranış və düşüncələrin tənzimlənməsində milli mentalitet və stereotiplərin mühüm rol oynadığını qeyd edərək fərdi məlumatlara həssaslığın kökündə sosial nəzarət və ictimai qınağın dayandığını söylədi. Alim qeyd etdi ki, Azərbaycan sosio-mədəni mühiti özünün etno-genetik tipologiyası və tarixi inkişaf dinamikası baxımından bir tərəfdən ümumtürk mədəni ənənələri, digər tərəfdən isə ümumşərq və müsəlman dəyərləri ilə sıx bağlıdır: “Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan milli metaliteti və stereotipləri özündə həm ümumtürk, həm də ümummüsəlman dəyər və yanaşmalarını yaşatmaqdadır”.

Onun sözlərinə görə, ənənədə fərdi məlumatların təhlükəsizliyinə həssaslıqla bağlı, eyni zamanda həmin məlumatları qorumaq və yaymaqla əlaqədar stereotip adlandırmalar mövcuddur. Azərbaycan əfsanə, rəvayət, nağıl və dastanlarında “sirr saxlamaq”, “ağzıbütöv” olmaq, eləcə də “söz gəzdirmə” ilə bağlı rast gəlinən ifadə və deyimlər, obraz və personajlar, əslində, fərdi məlumatların təhlükəsizliyi kontekstində ortaya çıxan faktlardır: “Təsadüfi deyildir ki, mədəniyyətdə bir tərəfdən sirr saxlamaq – fərdə və ya qrupa məxsus məlumatları qorumaq təbliğ olunursa, digər tərəfdən də sirrə vaqif olmaq, konfidensional olan bilikləri əldə etmək də təlqin olunur. Bu isə, bütövlükdə fərdi məlumatlara olan həssaslığın folklor yaradıcılığında təzahürüdür”.

Fərdi məlumatlara həssaslıq kontekstində milli mentalitet və stereotiplərin təsirindən danışan H.Quliyev qloballaşma və virtuallaşma zəminində meydana çıxan yeni reallıqlardan, eləcə də virtual sosial-mədəni proseslərdən də bəhs etdi.

Məruzəçi ənənəvi folklor nümunələri ilə bərabər, virtual sosial şəbəkələrdən qeydə alınmış folklor faktlarını da diqqətə çatdırdı.

Sonda H.Quliyev fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemlərinin multidissiplinar, o cümlədən, humanitar və sosial elmlər aspektindən öyrənilməsinin bir sıra mühüm nəticələrin əldə olunmasına imkan verəcəyini qeyd etdi.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.