Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 
9.2.2018

“Mifin tarixə müdaxiləsi: 21 dekabr 2012-ci il” kitabı işıq üzü görüb

AMEA Rəyasət Heyətinin elmi katibi, Folklor İnstitutunun elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səfa Qarayevin “Mifin tarixə müdaxiləsi: 21 dekabr 2012-ci il” kitabı çapdan çıxıb.

Kitabda müəllifin folklorun müxtəlif aktual mövzularına həsr olunmuş məqalələri cəmlənib.

“Mifin tarixə müdaxiləsi: 21 dekabr 2012-ci il” adlı məqalədə müəllif 21 dekabr 2012-ci ildə dünyanın dağılması ilə bağlı yayılan qlobal inancları tədqiqat obyekti kimi diqqət mərkəzinə gətirib. Burada müəllif folklorun dinamik, kollektiv və prosessual təbiətli sosial-mədəni hadisə olmasını konkret faktlar əsasında araşdırıb. Psixoanalitik metodla aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəllif belə qənaətə gəlib ki, elmi şəkildə təkziblərə baxmayaraq, bu inancların yayılmaqda davam etməsinin səbəbi sözügedən “tarix” vasitəsi ilə tanataloji qorxuların (fərdi ölüm qorxularının) kollektiv ifa üçün münbit şərait əldə etməsi olub. Beləliklə, müəyyən edilib ki, bu ərəfədə dünyanın dağılması ilə bağlı inancların yayılmasında təkanverici emosiya fərdlərin ölüm qorxusu, həmin emosiyanın kollektiv dildə ifasının təminedicisi kimi isə ayrı-ayrı mədəniyyətlərdə mövcud olan oxşar ənənəvi metaforalar olub.

Nəşrdə, həmçinin “Yuxular fərdi kollektiv simvollar sistemi ilə əlaqələndirən psixokulturoloji proses kimi”, “Nağıllarda şah-vəzir münasibətləri əkizlər mif modelinin təzahürü kimi”, “Əkizlər mif modeli kontekstində Qırat və Dürat”, “Psixoloji arxetiplərin mədəni arxetiplərə transformasiyası: İblis obrazının mifik semantikası (H.Cavidin “İblis” faciəsi əsasında)”, “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”un ritual-mifoloji semantikası”, “Tanrı-Erlik qarşıdurması kontekstində triksterin davranış modelləri”, “Qəhrəman arxetipinin alp və aşiq funksionerləri: Qazan və Kərəm” və digər məqalələr yer alıb.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.