Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 
19.9.2017

“Güney Azərbaycan folkloru. VI kitab” çapdan çıxmışdır

AMEA Folklor İnstitutunun “Cənubi Azərbaycan folkloru” şöbəsi əməkdaşlarının hazırladığı nəfis tərtibatlı “Güney Azərbaycan folkloru. VI kitab” yaxın günlərdə çap olunaraq oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Qeyd edək ki, güneyli soydaşlarımızın dilindən yazıya alınıb kitab halına gətirilmiş beş topludan sonra işıq üzü görmüş növbəti kitabda xalqımızın dildən-dilə, ağızdan-ağıza ötürərək müasir dövrümüzdə də yaşatdığı dastanlarımız toplanmışdır.
Pərakəndə halda mövcud olan zəngin folklorumuzun qayğı ilə toplanaraq yazılı xəzinə şəklinə salınması kimi xeyirxah və təqdirəlayiq bir layihənin həyata keçirilməsinə AMEA Folklor İnstitutunun direktoru, AMEA-nın həqiqi üzvü Muxtar İmanov rəhbərlik edir. Kitabın tərtibçisi “Cənubi Azərbaycan folkloru” şöbəsinin müdiri, fil.ü.f.d. Mətanət Abbasova, redaktoru Soltan İmaməliyevdir. Kitabda yer alan dastanları güneyli folklor araşdırıcısı Böyükbəy Ələkbəroğlu dastan söyləyicilərindən və aşıqlardan dinləyərək yazıya köçürmüş, şöbə əməkdaşları isə həmin dastanları fars əlifbasından latın qrafkalı Azərbaycan əlifbasına transliterasiya etmişlər.
“Elm və təhsil” nəşriyyatı tərəfindən işıq üzü görmüş 416 səhifəlik kitaba Mətanət Abbasova əhatəli ön söz yazmışdır. Təqdim olunan kitaba Güney aşıqlarının repertuarından seçilən aşağıdakı 12 dastan mətni və bir aşıq deyişməsi daxil edilmişdir: “Yusif və Züleyxa”, “Şirin və Fərhad”, “Yadigar və Gülabatın”, “Abbas və Gülgəz”, “Dililqar və Mahcamal”, “Zöhrə və Məhəmməd”, “Aşıq Əsəd və Səltənət”, “Sənan və tərsa balası”, “Cəhanəfruz və Cəmşid”, “Aşıq Leysan”, “Gərgərli Məhəmməd və Məhparə xanım”, “Tahir və Zöhrə”, “Aşıq Həsən Qəfarla Aşıq Əzizin bir macərası”.
Dastan mətnləri yazıya alınarkən aşıq təhkiyəsindəki dialekt və şivə xüsusiyyətləri gözlənilmiş, mümkün dərəcədə bu dil faktlarının orijinallığına toxunulmamışdır. Şirin ləhcə və oxunaqlı bir dillə təqdim olunan Güney Azərbaycan dastanlarının bu taydakı müxtəlif variantları müasir oxucuya tanış olsa da, topludakı variantlar ilk dəfədir ki, küll halında nəşr olunur.

Qiymət Məhərrəmli

Kitabı oxu

 

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.