Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 
30.4.2015

“Dədə Qorqud” jurnalının 52-ci sayı çapdan çıxıb

AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunan “Dədə Qorqud” toplusunun 52-ci sayında həmişəki kimi maraqlı araşdırmalar yer alıb. Fil.ü.e.d., prof. Əzizxan Tanrıverdinin “Qohum sözü işığında, yaxud fərqli şərh və transkripsiyalara münasibət” məqaləsində “Dədə Qorqud kitabı”nda qohumluq münasibətlərini bildirən sözlər araşdırılır. Burada Drezden nüsxəsində və dastanın müxtəlif nəşrlərindəki “kavım”, “kavum”, “qoma” kimi sözlər müqayisə edilir və bu sözlərin transkripsiyası “Dədə Qorqud kitabı”nın mətni əsasında dəqiqləşdirilir.
Fil.ü.f.d. Siracəddin Hacının “Qaracaoğlanın şeirlərində eşq və aşiq” adlı məqaləsində Qaracaoğlanın şeirlərinin dini-təsəvvüfi və bədii qaynaqları, o sıradan aşıq şeiri ilə əlaqələri araşdırılır.
Fil.ü.f.d. Əflatun Baxşəliyevin “Nəbi Xəzri və folklor qaynaqları” yazısında N.Xəzrinin lirik və epik yaradıcılığının folklor qaynaqları tədqiq edilir. Şairin xalq yaradıcılığı ruhunda yazılmış əsərləri aşıq şeiri ilə müqayisə olunur.
“Əfsanə və rəvayətlərdə formullar” (Şəhla Hüseynli) məqaləsində əfsanə və rəvayətlərdə işlənən formulların özünəməxsus semantik cəhətləri həmin janrların mahiyyəti ilə əlaqəli şəkildə şərh edilir.
Qədim Rufullayevin “Z.Yaqub şifahi və yazılı ədəbiyyatın qovşağında” məqaləsində Borçalı aşıq mühitində ərsəyə gələn şairin əsərlərindəki yazılı ədəbiyyatla aşıq yaradıcılığı elementlərinin vəhdəti diqqət mərkəzinə gətirilir.
“Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsində leksik üslubiyyat və bədii nitq problemləri” (Nailə Əbilova) adlı yazıda Azərbaycan nağıllarının rus dilinə tərcüməsi prinsipləri araşdırılır, tərcümə işində dil resursları, leksik üslubiyyat və bədii nitq məsələlərinin qarşılıqlı əlaqəsi öyrənilir.
“Peyzaj: bədii əsərin strukturunda onun yeri və rolu” (Günel Hüseynova) yazısında peyzajın bədii əsərin strukturunda yeri və onun funksiyalarından bəhs edilir.
Vüsalə Zeynalovanın “Şəhriyarın anadilli poeziyasında folklor etnik-milli düşüncə layı kimi” adlı yazısında XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin ən görkəmli simalarından olan M.Şəhriyarın poeziyasının folklorla bağlı aspektləri öyrənilir.
Cəmilə İsbəndiyarovanın “Məhəbbət dastanlarında ənənəvi motiv və tarixi ənənələrin ötürülməsi” məqaləsində ənənəvi məhəbbət dastanlarının yaranması, problemin qoyuluşu və süjet xətti boyunca mövzunun işlənməsi tarixi inkişaf zəminində araşdırılır.
Eləcə də jurnalın bu sayında dərc olunan “Azərbaycan folkorundan yeni nümunələr – Yardımlıdan toplanan folklor nümunələri”, “Qardaş türk folklorundan. Rumeli: İzi itmiş tarix”, “Folklorun yazılı ədəbiyyatda inikası”, “Aşıq poeziyasına yeni baxış”,“İtkilərimiz: Cavad Heyət” adlı yazılar da diqqəti çəkir.
Jurnalın bu və indiyə kimi çıxan saylarının elektron variantı ilə
http://www.dede-qorqud.net/ saytında tanış olmaq olar.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.