Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 
15.11.2014

“Ənənəvi nağıl formulları”

AMEA Folklor İnstitutunda Vəfa İsgəndərovanın “Ənənəvi nağıl formulları (Azərbaycan və Türkiyə nümunələri əsasında)” kitabı çap olunub.
Ənənəvi formullar nağıl təhkiyəsinin tərkib hissəsidir və üslubi xarakter daşıyır. Bununla yanaşı, onlar nağıl təhkiyəsinin ən qədim ünsürləri sayılır. Bu isə onların qədim folklor ənənəsindən süzülüb gəldiyini göstərir. Ona görə də nağıl ifaçılığı zamanı istifadə olunan ənənəvi epik formulların öyrənilməsi nağılların poetik xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaqla yanaşı, onların qədimliyini də ortaya qoymuş olur.
Monoqrafiyada Azərbaycan və Türkiyə türklərinin nağıllarında müşahidə olunan ənənəvi nağıl formullarının tipoloji xüsusiyyəti öyrənilir. Bu nağıllarda müşahidə olunan tipoloji cəhətlər dolayısı ilə onlarıın vahid epik ənənə əsasında yarandığını göstərir.
Kitab 3 fəsildən, nəticə, ədəbiyyat və əlavədən ibarətdir.
Kitabın redaktoru fil.ü.f.d. Əfzələddin Əsgər, rəyçilər fil.ü.f.d. İlkin Rüstəmzadə, fil.ü.f.f. Oruc Əliyevdir.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.