Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 
21.7.2014

“Dədə Qorqud” jurnalının yeni sayı işıq üzü görüb

AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunan “Dədə Qorqud” jurnalının yeni sayı işıq üzü görüb.
Sorağı Azərbaycandan qıraqda da tanınan “Dədə Qorqud”un bu sayında “Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar” bölümü üzrə fil.ü.e.d. V.Zahiroğlu “Dədə Qorqud kitabı”nın nəşrlərindəki yanlışlıqlar və mətn həqiqətləri” məqaləsində dastandan yanlış oxunmuş “qoşuluq”, “yanal”, “qabza”, “yegə”, “saltan”, “butun”, “bin” sözlərinə düzgün yozum verməyə çalışıb.
Paul Mirobilin (İngiltərə) “Dədə Qorqud kimdir?” yazısında (ingiliscədən tərcümə edəni: fil.ü.f.d. Seyran Əliyev) oğuzların tarixi, yaşadıqları həyat tərzi, düşüncə, adət, arzuları haqda bilgi verilir, müxtəlif dövrlərdə qələmə alınmış Avropa mənşəli eposlarla müqayisə edilir, poetikasından danışılır.
Xəliyəddin Xəlilinin (tar.ü.f.d.) “Dədə Qorqud” Oğuznamələrində mifoloji təfəkkürün qapalı tsiklinin dağılması prosesi və mexaniki islam əlavəsi” məqaləsində yazır ki, eposda oğuzların təsvir olunan qəbilə, tayfa, tayfa ittifaqı həyat tərzi bütünlüklə mifoloji təfəkkürü ehtiva edir.
Nailə Əskərin “Dədə Qorqud” boylarındakı şeirlərdə bədii təsvir vasitələri” məqaləsində şeirlərdə bədii təsvir vasitələri tədqiq edilib.
Hikmət Quliyev “Müdrik qoca arxetipinin Dədə Qorqud paradiqması” məqaləsində müəyyənləşdirir ki, mədəniyyətdə Dədə Qorqud obrazı həm yaradıcı, həm də dağıdıcı semantikanı ehtiva edir.
Aynur Hüseynova ““Dədə Qorqud kitabı”nda su kultu” məqaləsində bu qənaətə gəlir ki, su stixiyası ilə bağlı inamlar “Dədə Qorqud kitabı”nda xüsusi zənginliyə malikdir.
Jurnalın bu bölümündə dərc olunmuş Mehmet Can Cihanın (Türkiyə, Sakarya) ““Dədə Qorqud kitabı” Pertev Naili Boratavın tədqiqatlarında” məqaləsi də diqqəti çəkir.
Fil.ü.e.d. prof. Füzulu Bayatın “Türk mədəniyyətində seyidlik” məqaləsində mövzuya hərtərəfli yanaşma (Seyidlik və milli mənsubiyyət, təsəvvür qavramında seyidlik, yaxud mənəvi seyidlik və s.) var.
Jurnalın bu sayında bir sıra başqa maraqlı elmi araşdırmalar da yer alıb.
Bildirək ki, rüblük nəşr olunan “Dədə Qorqud" jurnalının indiyə kimi 49 sayı işıq üzü görüb.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.