Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 

3.7.2014

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
RƏYASƏT HEYƏTİ

AMEA-nın HƏQİQİ VƏ MÜXBİR ÜZVLÜYÜNƏ SEÇKİLƏRİN
NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA
PRESS-RELİZ

Bakı şəhəri 30 iyun 2014-cü il

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) həqiqi və müxbir üzvlüyünə seçkilər keçirilmişdir. Bununla əlaqədar təşkil olunmuş ümumi yığıncaqda AMEA prezidenti, akademik Akif Əlizadə bildirmişdir ki, AMEA-nın həqiqi üzvlüyünə 43, müx¬bir üzvlüyünə isə 265 nəfər namizədliyini irəli sürmüşdür. Akademik seçkilərin istər hüquqi, istərsə də texniki baxımdan müasir tələb¬lə¬rə uygun və şəffaf aparılacağına əminliyini ifadə etmişdir.
Səsvermə nəticəsində 26 həqiqi və 50 müxbir üzv seçilmişdir. Seçkilərin nəticələri aşağıdakı siyahıda təqdim olunur:
1. “AMEA üzvlərinin və onun rəhbər orqanlarının seçkiləri haqqında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq, AMEA-nın həqiqi üzvlüyünə aşağıdakılar namizəd seçilmiş hesab edilsinlər:

1. FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

1.1. Abdinov Cavad Şahvələd oğlu (Fizika)
1.2. Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu (Fizika)
1.3. Tağıyev Bahadur Hüseyn oğlu (Fizika)
1.4. Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu (Mexanika)
1.5. Hacıyev Asəf Hacı oğlu (Riyaziyyat)
1.6. Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu (İnformatika)

2. KİMYA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

2.1. Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu (Kimya)
2.2. Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı (Kimya)
2.3. Əzizov Akif Həmid oğlu (Kimya)
2.4. Qəribov Adil Abdulxalıq oğlu (Kimya)
2.5. Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu (Kimyəvi kinetika və kataliz)

3. YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

3.1 Babazadə Vasif Məmməd Ağa oğlu (Geologiya)
3.2. Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu (Geofizika)
3.3. Məmmədov Pərviz Ziya oğlu (Geofiziki axtarış üsulları)
3.4. Quliyev Hətəm Hidayət oğlu (Geomexanika)
3.5. Məmmədov Ramiz Mahmud oğlu (Coğrafiya)

4. BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

4.1. Hüseynova İradə Məmməd qızı (Biokimya)

5. AQRAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

5.1. Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu (Torpaqşünaslıq)

6. HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

6.1. Abdullayev Kamal Mehdi oğlu (Dilçilik)
6.2. Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu (Dilçilik)
6.3 Hüseynov Rafael Baba oğlu (Ədəbiyyatşünaslıq)
6.4. Kərimov Teymur Həşim oğlu (Ədəbiyyatşünaslıq)
6.5. Məlikov Arif Cahangir oğlu (Sənətşünaslıq)
6.6. Fətullayev Şamil Seyfulla oğlu (Sənətşünaslıq)

7. NAXÇIVAN BÖLMƏSİ

7.1. Talıbov Tarıyel Hüseynəli oğlu (Botanika)

8. GƏNCƏ BÖLMƏSİ

8.1. Əliyev Fuad Yusif oğlu (Kimya)

2. “AMEA üzvlərinin və onun rəhbər orqanlarının seçkiləri haqqında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq, AMEA-nın müxbir üzvlüyünə aşağıdakılar namizəd seçilmiş hesab edilsinlər:

1. FİZİKA-RİYAZİYYAT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

1.1. Abdinov Ovsat Bəhram oğlu (Fizika)
1.2. Cəfərov İsgəndər Həsən oğlu (Fizika)
1.3. Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu (Fizika)
1.4. Kazımzadə Aydın Həsən oğlu (Fizika)
1.5. Məmmədov Nazim Timur oğlu (Fizika)
1.6. Nəcəfov İsmət Məhəmməd oğlu (Fizika)
1.7. Nəhmədov Ənvər Piriverdi oğlu (Fizika)
1.8. Pənahov Geylani Minhac oğlu (Mexanika)
1.9. Bilalov Bilal Telman oğlu (Riyaziyyat)
1.10. Quliyev Vaqif Sabir oğlu (Riyaziyyat)
1.11. Ayda-zadə Kamil Rəcəb oğlu (İnformatika)
1.12. Həsənov Afiq Rəşid oğlu (Texniki elmlər)

2. KİMYA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

2.1. Babanlı Məhəmməd Baba oğlu (Qeyri-üzvi kimya)
2.2. Mustafayev İslam İsrafil oğlu (Radiasiya kimyası)
2.3. Əlimərdanov Hafiz Mütəllim oğlu (Neft kimyası)
2.4. Cəfərov Valeh Cabbar oğlu (Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası)
2.5. Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu (Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası)
2.6. Məmmədov Bəxtiyar Əjdər oğlu (Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası)

3. YER ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

3.1. Əliyeva Elmira Hacı-Murad qızı (Geologiya)
3.2. Əliyev Çingiz Səid oğlu (Geofizika)
3.3. Yetirmişli Qurban Cəlal oğlu (Seysmologiya)
3.4. Kəngərli Tələt Nəsrulla oğlu (Geotektonika)
3.5. Əlizadə Elbrus Kərim oğlu (Coğrafiya)
3.6. Qardaşov Rauf Hacı oğlu (Okeanologiyav
3.7. Salavatov Tulparxan Şarabudinoviç (Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi)
3.8. Süleymanov Bağır Ələkbər oğlu (Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi)

4. BİOLOGİYA VƏ TİBB ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

4.1. Bayramov Nuru Yusif oğlu (Tibb elmləri)
4.2. Qurbanov Fazil Səməd oğlu (Tibb elmləri)
4.3. Musayev Şakir Məzlum oğlu (Tibb elmləri)
4.4. Əli-zadə Validə Mövsüm qızı (Bitki fiziologiyası)
4.5. Qarayev Zakir Ömər oğlu (Mikrobiologiya)
4.6. Şahmuradov İlham Əyyub oğlu (Bioinformatika)
4.7. Qurbanov Elşad Məcnun oğlu (Botanika)
4.8. Məmmədov Tərlan Həzərpaşa oğlu (Molekulyar biologiya)

5. AQRAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

5.1. İsmayılov Amin İsmayıl oğlu (Torpaqşünaslıq)
5.2. Əkpərov Zeynal İba oğlu (Aqrar elmləri)

6. HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

6.1. İmanov Muxtar Kazım oğlu (Ədəbiyyatşünaslıq)
6.2. Mütəllimov Təhsin Mütəllim oğlu (Ədəbiyyatşünaslıq)
6.3. Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu (Ədəbiyyatşünaslıq)
6.4. Paşayeva Nərgiz Arif qızı (Ədəbiyyatşünaslıq)
6.5. Salamzadə Ərtegin Əbdül Vahab oğlu (Sənətşünaslıq)
6.6. Axundova Nərgiz Çingiz qızı (Tarix)
6.7. Mustafayev Şahin Məcid oğlu (Tarix)
6.8. Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızı (Şərqşünaslıq)

7. NAXÇIVAN BÖLMƏSİ

7.1. Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu (Biologiya)
7.2. Bağırov Adil Nəsib oğlu (Dilçilik)
7.3. Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu (Kimya)
7.4. Səfərli Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu (Tarix)
7.5. Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu (Tarix)

8. GƏNCƏ BÖLMƏSİ

8.1. Cəfərov İbrahim Həsən oğlu (Biologiya)

AMEA Rəyasət Heyəti Mərkəzi Aparatının
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Əlaqə:
(012) 492 55 93
pr@science.az
pr.amea.rh@gmail.com

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.