Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU 

QARABAĞ FOLKLORU: PROBLEMLƏR, PERSPEKTİVLƏR

mövzusunda Respublika Elmi Konfransı

 

P R O Q R A M – D Ə V Ə T N A M Ə

26 dekabr 2012-ci il

BAKI

 

AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU

Sizi AMEA Folklor İnstitutunun 26 dekabr 2012-ci ildə keçirəcəyi “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər” mövzusunda elmi konfransa dəvət edirik.

ÜNVAN:

Azərbaycan, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 10. AMEA Rəyasət Heyəti binasının Böyük iclas zalı.

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Sədr: Muxtar İmanov - filologiya üzrə elmlər doktoru,

AMEA Folklor İnstitutunun direktoru

Elmi Heyət:

Tofiq Hacıyev -AMEA-ın müxbir üzvü, AMEA Folklor
İnstitutunda şöbə müdiri

İsrafil Abbaslı - fil.ü.e.d., prof., AMEA Folklor İnstitutunda şöbə
müdiri
Kamran Əliyev - fil.ü.e.d., prof., AMEA Folklor İnstitutunda şöbə
müdiri
Füzuli Bayat - fil.ü.e.d., prof., AMEA Folklor İnstitutunda şöbə
müdiri

Oruc Əliyev - fil.ü.f.d., AMEA Folklor İnstitutunda direktor
müavini
Afaq Ramazanova - fil.ü.f.d., AMEA Folklor İnstitutunda, aparıcı
elmi işçi

Ə ziz Ələkbərli - fil.ü.f.d.,AMEA Folklor İnstitutunda şöbə müdiri
Elçin Abbasov - fil.ü.f.d., AMEA Folklor İnstitutunda elmi katib
İlkin Rüstəmzadə - fil.ü.f.d., AMEA Folklor İnstitutunda şöbə
müdiri
Ə li Şamil - AMEA Folklor İnstitutu direktorunun xarici əlaqələr
üzrə müşaviri

Katiblik:

Aynur Qəzənfərqızı - AMEA Folklor İnstitutu, elmi işçi
Vəfa Saleh - AMEA Folklor İnstitutu, kiçik elmi işçi

KONFRANSDA İŞLƏNƏN DİL

Azərbaycan dili


AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU

26 dekabr 2012-ci il 

QEYDİYYAT

10:00 – 10:15 - AMEA Rəyasət Heyətinin binası, III mərtəbə

AÇILIŞ TOPLANTISI

10:15 – 11:00

Giriş sözü:

Kamal Abdullayev - AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA Humanitar
və İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi

Çıxışlar:

Nailə Vəlixanlı - akademik, AMEA-nın vitse-prezidenti

Muxtar İmanov - filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA Folklor
İnstitutunun direktoru.

 

“ŞUŞA” BÖLMƏSİNDƏ TOPLANTI

11:30 – 12:40

Sədr: AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Hacıyev

Katib: Tünzalə Məmmədova

11:30 Füzuli Bayat. Qarabağın tərəkəmə folkloru

11:40 Sönməz Abbaslı. Qarabağ lətifələrinin mövzu və ideya

özəllikləri

11:50 Hikmət Quliyev. Müdrik qoca arxetipinin seyid
paradiqması
(Qarabağdan toplanmış
materiallar əsasında)

12:00 Zümrüd Səmədova. Zaqatala folklor mühitində Qarabağ mövzusu

12:10 Ləman Süleymanova. Qarabağ bayatı ifaçılığı

12:20 İslam Sadıq. “Koroğlu” dastanının coğrafiyası və
Qarabağ

12:30 Tahir Orucov. Qarabağda xalq oyunları

12:30-12:40 Müzakirələr

12:40-13:00 Çay süfrəsi

 

“XOCALI” BÖLMƏSİNDƏ TOPLANTI

13:00-14:20

Sədr: prof. Kamran Əliyev

Katib: Gülnar Mirzəyeva

13:00 İlkin Rüstəmzadə. Ağcabədi və Bərdə rayonlarına folklor ezamiyyələrinin nəticələrinə dair

13:10 Səbinə İsayeva. Qarabağ aşıqlarının və el şairlərinin
yaradıcılığında sosial-mənəvi dəyərlərin
tərənnümü

13:20 Mahmud Allahmanlı. Qarabağ ədəbi mühitində xalq
şeiri ənənəsi

13:30 Mətanət Abbasova. Xalq mahnılarında Qarabağ

13:40 Səfa Qarayev. Kosmoqonik planda toyun ritual-mifoloji semantikası (Qarabağdan toplanmış materiallar əsasında)

13:50 Almaz Həsən qızı. Ceyhun Hacıbəylinin yaradıclığında
Qarabağ folklorunun tədqiqi

14:00 Xaləddin Xəlili. Qarabağın folklorunda Qarabağın mənəvi dünyası

14:10-14:20 Müzakirələr

14:20-14:30 Fasilə

 

“LAÇIN” BÖLMƏSİNDƏ TOPLANTI

14:30-15:40

Sədr: prof. Füzuli Bayat

Katib: Gülnar Osmanova

14:30 Aynurə Əliyeva. Qarabağın bəzi toponimləri haqqında
xalq etimologiyası

14:40 Şəfəq Əliyeva. Qarabağ folklorunda tarixilik

14:50 Nübar Həkimova. Bəhlul Bəhcət və Qarabağ folkloru

15:00 Şakir Albalı. Qarabağ folklorunda coğrafi və sosial amillərin vəhdəti

15:10 Adil Cəmil. Çağdaş bayatılarımızda yurd həsrətinin
poetikası (Kəlbəcərli qaçqınlardan toplanan örnəklər əsasında)

15:20 Əsmər Bəşirova. Anarın “Ağ qoç, qara qoç” əsərində
Qarabağ mifologizmi

1 5:30 Şəbnəm Hüseynova. Qarabağ folklor nümunələrində
qarı obrazı

15:30-15:40 Müzakirələr

15:40 BAĞLANIŞ TOPLANTISI 

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.