Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Sayğac
free counters
 

AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU

AMEA A. BAKIXANOV ADINA TARİX İNSTİTUTU

 

 

FOLKLOR VƏ TARİXİMİZ

mövzusunda Respublika Elmi Konfransının

 

P R O Q R A M I

 

19-20 noyabr 2012

 

KONFRANSIN TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

 

Sədarət : Muxtar İmanov (filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA Folklor İnstitutunun direktoru)

Yaqub Mahmudov ( AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix

İnstitutunun direktoru)

 

Elmi Heyət:

Tofiq Hacıyev (AMEA nın müxbir üzvü, AMEA Folklor İnstitutunda şöbə müdiri )

Tofiq Nəcəfli (tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun direktor

müavini)

İsrafil Abbaslı (filologiya üzrə elmlər doktoru,AMEA Folklor İnstitutunda şöbə müdiri)

Kamran Əliyev (filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA Folklor İnstitutunda şöbə müdiri)

Füzuli Bayat (filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA Folklor İnstitutunda şöbə müdiri)

Afaq Ramazanova ( filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Folklor İnstitutunun böyük elmi işçisi )

Əli Şamil (AMEA Folklor İnstitutunda bölmə müdiri)

 

Üzvlər:   V.Saleh ( AMEA Folklor İnstitutu)

A.Qəzənfərqızı ( AMEA Folklor İnstitutu)

K. Hümmətova ( AMEA Folklor İnstitutu)

 

KONFRANSDA İŞLƏNİLƏN DİL

Azərbaycan türkcəsi

 

KONFRANSIN KEÇİRİLƏCƏYİ YER

Azərbaycan, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 10. AMEA Rəyasət Heyətinin binası

***

I. Hənəfi Zeynallı bölməsi

10:00 – 10:15

Qeydiyyat (AMEA Rəyasət Heyətinin binası, I mərtəbə)

 

 

Açılış toplantısı

 

 

 

10:15 – 12:00

Konfransın açılışı   Kamal Abdullayev (AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin akademik-katibi)

Yaqub Mahmudov ( AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun direktoru)

Muxtar İmanov (filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA Folklor İnstitutunun direktoru)

 

 

12:00 – 12:15

FASİLƏ

 

 

Sədr: prof. Kamran Əliyev

Katib: Fidan Qasımova

 

 

12:15 – 12:30

Tofiq Nəcəfli. Azərbaycanda Cəlalilər hərəkatı və Koroğlu

12:30 – 12:45

Məhsəti İsmayıl. Folklorda yaşayan tarixi həqiqət: “Sarı gəlin” xalq mahnısının etnik kökləri üzərinə bir dəyərləndirmə

12:45 – 13:00

Qara Namazov. Koroğlu və Giziroğlu Mustafa bəy

13:00 – 13:15

Aynur Qəzənfərqızı. Qumuq yırlarında tarixin bədii əksi

13:15 – 13:30

Suallar və müzakirələr

13:30 – 14:00

FASİLƏ

 

 

II. Əmin Abid bolməsi

14:00 – 14:15   

Enver Uzun. Azərbaycan tarix və folklorşunaslığında Babək

14:15 – 14:30

Nuridə Muxtarzadə. Atalar kultu baxımından ocaqlar, pirlər və türbələr

14:30 – 14:45

Adil Cəmil. Manas: tarixi varislikdən ədəbi varisliyə

14:45 – 15:00   

Vəfa İbrahimova. Aşıq Qurbaninin şeirlərində Şah İsmayıl Xətai obrazi

15:00 – 15:15

Əziz Ələkbərli. “Kitabi – Dədə Qorqud”: dastanda gizlənən tarix

15:15 – 15:30

Ülkər Əliyeva. Qəhrəmanlıq eposlarımız “Azərbaycan yurd bilgisi”ndə

15:30 – 15:45

Suallar və müzakirələr

 

FASİLƏ

 

Sədr: prof. Rafiq İmrani

Katib: Nailə Əbilova

 

15:45 – 16:00

 

 

16:15 –16:30

Pərinaz Sadıqlı. Mahmud Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərində atalar sözləri tarixi qaynaq kimi

 

Nizami Muradoglu. Bayatılar və tariximiz

16:30 –16:45

Şəbnəm Məmmədli. Tarixi fakt və hadisələr Qaraqalpaq eposu “Qırx qiz”da

16:45 – 17:00

Sönməz Abbaslı. Tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı regional lətifələr

17:15– 17:30

Gülsümxanım Hasilova. Tarixi roman və folklor (Ə.Cəfərzadənin “Bakı – 1501” romanı əsasında )

17:45– 18:00

Suallar və müzakirələr

 

 

•  Vəli Xuluflu bölməsi

 

Sədr: prof. Füzuli Bayat

Katib: Vüsalə Kərimova

 

***

 

IV. Məmmədhüseyn Təhmasib bölməsi

 

Sədr: prof. İsrafil Abbaslı

Katib: Aynur Qəzənfərqızı

 

 

10:00 – 10:15

Füzuli Bayat. Sözlü ənənədə yaşayan yaxın tarix

10:15 – 10:30

Almaz Ülvi (Binnətova). Özbək folklor biliciləri və abi­də­ləri özbək və Azərbaycan folklorşünaslığında elmi nəzəri araşdırmalarında

10:30 – 10:45

Vəfa İsgəndərova. Xalq nağıllarında yaşayan tariximiz

10:45 – 11:00

Dilavər Əzimli. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və tariximiz

11:00 – 11:15

Çiçək Əfəndiyeva. Весенние масленичные ритуальные игры и обряды в историческом срезе

11:15 – 11:30

İslam Sadıq. Azərbaycan folklorunda tariximizin aydın izləri

11:30 – 11:45

Suallar və müzakirələr

 

 

11:45 – 12:00

Fasilə

 

 

 

V. Əziz Ubaydulin bölməsi

 

Sədr: prof. Qara Namazov

Katib: Könül Hümmətova

 

 

12:00 – 12:15

Bəxtiyar Şahverdiyev. Boz qurdla bağlı miflərdə verilən bəzi məlumatların tarixi qaynaqlardakı izlərinə dair

12:15- 12:30

Fəridə Namazova. Cəlalilər hərəkatı və «Koroğlu» dastanı

12:30 – 12:45

Mahmud Allahmanlı. “Qaçaq Nəbi” dastanı tarixilik və bədii düşüncə müstəvisində

12:45 – 13:00

Şəfəq Əliyeva. Dastana çevrilmiş tarix, yaxud ədalətli Şah Abbas obrazı

13:00 – 13:15

İlhami Cəfərsoy. Qədim Ön Asiya panteonunda Əsli və Kərəm kultları

13:15 – 13:30

Suallar və müzakirələr

 

 

13:30 – 14:00

Fasilə

 

 

 

VI. Bəhlul Behcət bölməsi

 

Sədr: dr. Enver Uzun

Katib: Gülnar Mirzəyeva

 

 

14:00 – 14:15

Mətanət Abbasova . Xalq bayatılarında tarixi Qarabağ obrazı

14:15 – 14:30

Xaləddin Xəlilli. Azərbaycan tarix elmi və folklor

14:30 – 14:45

Afət Haşimi. Oğuznamə epik ənənəsi və tarixilik problemi

14:45 – 15:00

İlqar Abdullayev Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqələri atalar sözləri, bayatı və nağıllarda

15:15 – 15:30

Könül Əliyeva. Aşıq yaradıcılığında tarixi hadisələrin bədii əksi

15:30 – 15:45

Müzakirə

 

 

15:45 – 16:00

Simpoziumun bağlanışı

 

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2018.