Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 
04.12.2021

“Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında mif, folklor və təsəvvüf” adlı monoqrafiya işıq üzü görüb

Bu günlərdə AMEA Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsinin müdiri, fil.e.d., prof.Seyfəddin Rzasoyun “Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında mif, folklor və təsəvvüf” monoqrafiyası işıq üzü görüb.
İstər Azərbaycan, istərsə də dünya elmində Nizami yaradıcılığı ən müxtəlif aspektlərdən öyrənilib. Şairin irsinin tədqiqində Azərbaycan alimlərinin fəaliyyəti həm zəhmət, həm də məhsuldarlıq baxımından böyükdür. Bu fəaliyyət hazırda da davam edir. Oxuculara “Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasında mif, folklor və təsəvvüf” adı altında təqdim olunan monoqrafiya da Nizami irsinə milli-filoloji marağın daha bir ifadəsidir. Əsərdə “Yeddi gözəl” bədii-estetik işarə kimi götürülüb və onun Azərbaycan milli düşüncə sisteminin bədii-estetik layındakı yeri tədqiq edilib.
Monoqrafiyada Nizami poeziyası “Yeddi gözəl” məsnəvisi əsasında orta əsrlər dünya modeli, onun folklor-mifoloji strukturu baxımından araşdırılıb. Əsərdə şüurun inkişaf mərhələləri (mifoloji və tarixi şüur modelləri), “Yeddi gözəl” poemasının əsas süjetinin folklor-mifoloji semantikası, makrokosmun (“böyük dünya”) mifopoetik strukturu və funksional semantikası, poemadakı haşiyə nağıl süjetlərində sufi dünya modellərinin təriqət praktikasının və mifoloji arxetiplərin təcəssümü, mikrokosmun (“kiçik dünya”//insan) mənəvi təkamül prosesinin semiotik strukturu, irfani-psixoloji və təsəvvüfi-poetik semantikası kimi məsələlər öyrənilib.
“Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunan monoqrafiyanın elmi redaktoru akademik Muxtar Kazımoğlu (İmanov), rəyçiləri prof. Tahir Məhərrəmov, prof. Şirindil Alışanlı və dos. Sərxan Xavəridir.

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.